Ekstrapiramidal hipertansiyon. Türk Yoğun Bakım Dergisi


Santral sinir sisteminde, dopamin ve serotonin başta olmak üzere pek çok reseptörle etkileşen ketiapin, doza bağımlı olarak somnolans, koma ve hiperglisemi gibi çok farklı yan etkilere yol açabilir. QT uzamasına neden olarak taşikardi başta olmak üzere kardiyak disritmilere ve hatta kardiyak arreste yol açabilir.

Hipertansiyon ve hipotansiyon nasıl ortaya çıkar

Histamin reseptörleri üzerindeki antagonizması sonucu bilinç ve solunum depresyonuna neden olarak mekanik ventilatör ihtiyacı yaratabilir. Bu olgu sunumunda, ketiapin kullanımı sonrası koma ve solunum depresyonu geliştiği düşünülen 80 yaşında erkek hastanın yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisini tartışmayı amaçladık.

Ketiapin santral sinir sisteminde dopamin ve serotonin başta ekstrapiramidal hipertansiyon üzere pek çok reseptörle etkileşir 1. Ekstrapiramidal hipertansiyon alım sonrası hızla absorbe olarak, pik plazma konsantrasyonuna saat içerisinde ulaşır.

EntObasyon anmda katekolaminlerle olu§abilecek hipertansiyonu ve ritm bozukluklannt onlemek amactyla 2,4.

Karaciğerde metabolize olup primer idrar ile atılır 2. Antipsikotik kullanımı sırasında EKG değişikleri mortalite ve morbidite ekstrapiramidal hipertansiyon önemli bir belirleyici olabilir.

ekstrapiramidal hipertansiyon kalp sağlığına faydaları magnezyum

Epidemiyolojik ve vaka kontrol çalışmaları antipsikotik tedavinin ani ölüm oranlarını artırdığını göstermektedir 3. Mortal seyreden vakalarda sıklıkla kardiyak disritmi ve hipertansiyon öyküsü olduğu gözlenmiştir 4. Atipik antipsikotik olan ketiapin, doza bağımlı olarak taşikardi, somnolans, hiperglisemi, QT uzaması ile kardiyak aritmi ve arreste neden olabilmektedir 5.

Ekstrapiramidal hipertansiyon

Dolayısıyla klinikte uygulandığı dozlarda, dopamin, serotonin, adrenerjik antagonizma gösteren, önemli bir antikolinerjik yan etkiye neden olmaksızın güçlü bir antihistaminik etki gösteren bir ilaçtır. Antipsikotik etkileri 5HT2A ve D2 reseptör antagonizmasına bağlı oluşur. Atipik etkilerinin D2 reseptörlerine bağlanmasına bağlı olduğu gösterilmiştir.

Fakat D2 reseptörlerine geçici olarak ve çok kısa süreyle bağlandığından, nigrostriatal ve tuberoinfundibular yolaklarda dopamin salınımını etkilemediği gösterilmiştir.

ekstrapiramidal hipertansiyon yüksek tansiyonun uygun tedavisi

Bu nedenle ekstrapiramidal yan etkiler ve prolaktin ekstrapiramidal hipertansiyon artış görülmemektedir. Alfa1 adrenerjik ve H1 histaminerjik reseptörlere daha uzun süre bağlandığından dolayı, ketiapin uygulaması sonrası sıklıkla hipotansiyon ve sedasyon hali gözlenmektedir 1.

Klinik uygulamada, H1 reseptör antagonizmasına bağlı olarak sedasyon riskinin ortostatik hipotansiyondan daha yüksek olduğu gösterilmiştir 7. Alzheimer hastalığı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı KOAHhipertansiyon HT tanıları olan 80 yaşında erkek hastanın antipsikotik kullanımı sonucu oluşan kardiyak arrest ve sonrasında yoğun bakım ünitesinde YBÜ takip ve tedavilerini tartışmayı amaçladık.

Ekstrapiramidal hipertansiyon

Olgu Düşme sonucu sol KOAH, Alzheimer hastalığı ve hipertansiyon öyküsü olan hasta düzenli ilaç kullanmamaktaydı. Servisteki takibinde bilinci açık, spontan soluyan hastanın vital bulguları stabil seyretti. Ajitasyon ve kooperasyon güçlüğünden dolayı yatışının 2.

ekstrapiramidal hipertansiyon 2 derece hipertansiyon belirtileri

Yatışının 3. Entübasyonun 2.

Türk Yoğun Bakım Dergisi

Emboli şüphesi ile çekilen kraniyal ve toraks tomografisinde patoloji saptanmadı. Hastaya Yatışının Tüm medikal desteğe rağmen yatışının Tartışma Tıbbi geçmişinde KOAH, kontrolsüz hipertansiyon, atriyal fibrilasyon ve Alzheimer hastalığı mevcut olan olgumuzda, akşam saatlerinde oral ketiapin uygulamasından yaklaşık bir saat sonra sinüzal ekstrapiramidal hipertansiyon takiben kardiyak arrest gelişti.

KOAH mevcut olan hastada, ketiapine bağlı oluşan sedasyon nedeniyle hipoksemi gelişmiş olma ihtimali vardır. Yaygın kot fraktürüne bağlı ağrı ve solunum sıkıntısı da hipoksemiyi kolaylaştırmıştır. Mevcut atriyal fibrilasyon zemininde, ketiapin kardiyak disritmiyi tetiklemiş veya alevlendirmiş olabilir. Hastanın yaşının ileri olması ve aldığı ilaç ile sedasyon düzeyinin artması ortostatik ekstrapiramidal hipertansiyon sebep olmuş veya derinleştirmiş olabilir.

ekstrapiramidal hipertansiyon Yüksek tansiyon tedavisi için tıbbi cihazlar

Çalışmalarda ketiapinin α1-adrenerjik reseptörlere afinitesi sonucu ortostatik hipotansiyon meydana geldiği, H1 reseptör antagonizması sonucu sedasyon ve somnolansın derinleştiği ve buna bağlı olarak sinüs taşikardisi geliştiği belirtilmiştir 1,10, Ketiapin ile en sık gözlenen yan etkiler uykuya eğilim, sersemlik, ağız kuruluğu, kabızlık, karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma, dispepsi, kilo alımı ve sık olmamakla birlikte ciddi kardiyak etkiler olarak bildirilmektedir 12, İncelenen birçok çalışmada ketiapin ve benzeri antipsikotikler yan etki açısından en çok yaşlı hastaları etkilemektedir.

İlaç dozları ve doz artışları bu nedenle yaşlı hastalarda daha düşük titrelerde olmalıdır Demansı olan yaşlı hastaların psikozunda ketiapin kullanıldığında ölüm riskinde artış olabileceği ilacın ekstrapiramidal hipertansiyon bilgilerinde yer almaktadır.

Olgumuz öyküsündeki hastalıkları nedeniyle de düzenli ekstrapiramidal hipertansiyon kullanmamaktaydı.

Nörolojik geçmişi tam olarak belli olmayan yaşlı hastalar olgumuzda olduğu gibi latent bir demans potansiyeline sahip olacakları için antipsikotiklerin tüm komplikasyonlarını sergilemeleri mümkündür.

COVID-19 Tedavisinde Kullanılan İlaçlara Gelişen İstenmeyen İlaç Reaksiyonları

Olgumuzda kardiyak arrest sonrası 3 dakika içinde kardiyopulmoner resüsitasyona yanıt alındı. Spontan solunumu, ışık refleksi ve ağrılı uyaranlara yanıtı olan hastada uzamış arteriyel hipoksemiye bağlı serebral hasar ihtimali düşüktür. Hemodinaminin stabil seyretmesine rağmen nörolojik bulgularda ve bilinç durumunda hiçbir ilerleme kaydedilmedi. Tüm bu bilgilerden anlaşılacağı yüksek tansiyon hipodinamik antipsikotiklerin kullanımı sırasında oluşabilecek ciddi kardiyak etkiler hekimler tarafından iyi bilinmeli ve tanınmalıdır.

Çünkü oluşabilecek kardiyak etkilerin tanınması, hem ekstrapiramidal hipertansiyon hastaların belirlenmesi hem de olası olumsuzlukların önlenmesi için önemlidir Olgumuzda, pulmoner emboli, aritmi ve hipoksi gibi nedenler ekarte edilmeye çalışılmış, neticede ketiapine bağlı kardiyak arrest gelişmiş olabileceği düşünülmüştür.

Sonuç olarak, psikofarmakolojik ajanlara bağlı kardiyak arrest gelişebileceği, tedavi öncesi genel risk değerlendirmesinde yaş, ilave nörolojik hastalık, ilaç dozu ve tedavideki takip metodunun önemli olduğunu düşünmekteyiz. Quetiapine Poisoning: A Case Series. Ann Emerr Med ; J Med Toxicol ; Antipsychotics and the risk of sudden cardiac death.

Hipertansiyon ve hipotansiyon nasıl ortaya çıkar

Arch Intern Med ; Death associated with quetiapine overdose. Am J Psychiatry ; Quetiapine in overdosage: a clinical and pharmokinetic analysis of 14 cases. Ther Drug Monit ; Acute quetiapine overdose in adults: A 5-year Retro spective case ceries.

Hipertansiyon nedir? Hipertansiyon tedavisi nasıl olur? Tansiyonu ne düşürür? Hipertansiyon genellikle idiyopatik olarak ortaya çıkar, bu da ortaya çıkma nedeninin bilinmediği anlamına gelir. Düşük tansiyon, tıp dilinde hipotansiyon olarak ifade edilir ve ani Hipertansiyon bu rahatsızlıklar yüzünden su yüzüne çıkabilirHipertansiyon nasıl ortaya çıkar?

Pollack PT, Zbuk K. Quetiapine Fumarate overdose: Clinical and pharmacokinetic lessons from extreme conditions.

Clin Pharmacol Ther ; Dev V, Raniwalla J. Quetiapine: a review of its safety in the management of schizophrenia. Drug Saf ; Garver DL. Review of quetiapine side effects.

J Clin Psychiatry ;61 Suppl 8 QT interval prolongation associated with quatiapine overdose. Psychosomatics ; Intoxication after extreme oral overdose of quetiapine to attempt suicide: pharmacological concerns of side effects.

ekstrapiramidal hipertansiyon kalp atış hızı monitörü ile

Case Report Med ; Ketiapin ile ilişkili olan sinüs taşikardisi. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji 3P Dergisi ; Antipsikotik İlacların Yan Etkileri. Miodownik C, LernerV. Quetiapine: efficacy, tolerability and safety in schizophrenia. Expert Rev Neurother ; Ketiapin kullanımı sırasında ortaya çıkan sinüs taşikardisi: Üç olgu sunumu.

ekstrapiramidal hipertansiyon yüksek tansiyon damar temizliği