Çocuklarda kalp sağlığını geliştirmek. Aileler çocuklarının kalbinde bir sorun olduğunu nasıl anlayabilirler?


Kalp hastası çocuklar spor yaptıklarında ya da yazın hareket ettiklerinde yaşanan baş dönmesi gibi belirtileri takip elzem.

Çocuklarda kalp sağlığını geliştirmek features of this site may not work without it. Amaç: Çocuk kalp sağlığını geliştirme tutum ölçeği'nin Türkçe eşdeğerliğini sağlamak, geçerlik ve güvenirliğini test etmek amaçlanmıştır. Yöntem: Metodolojik araştırma İzmir ilinde üç ilköğretim okulunun altıncı sınıfında okuyan toplam öğrenci ile yürütülmüştür.

hipertansiyon ile sırt ağrısı hızlı bir şekilde yüksek tansiyona karşı

Arvidson tarafından geliştirilen ve 16 maddeden oluşan çocuk kalp sağlığını geliştirme tutum ölçeğinin dil geçerliği geri çeviri yöntemi; içerik geçerliği uzman görüşüne başvurularak; güvenirliği zamana göre değişmezliği ve iç tutarlılığı; geçerliği yapı geçerliği ile sınanmıştır. Ölçek dil geçerliği için Türkçe'ye çevrildikten sonra ön uygulama yapılmıştır.

yüksek tansiyon yaşlı yüksek tansiyon 2 aşama 1 derece

Ön uygulamadan sonra ölçek örneklem grubuna test tekrar test için 15 gün arayla iki çocuklarda kalp sağlığını geliştirmek uygulanmıştır. Bulgular: Çocuk kalp sağlığını geliştirme tutum ölçeğinin egzersiz, beslenme, sigara, stres kontrolü boyutlarının iç tutarlık güvenirlik katsayıları 0. Sonuç: Çocuk kalp sağlığını geliştirme tutum ölçeği okul çağındaki çocukların kalp sağlığını geliştirmeye yönelik tutumlarının belirlenmesi için geçerli ve güvenilir bir araçtır Background: To develop the cardiovascular health promotion attitudes in childhood period is priority.

Aim: This study has been carried out to evaluate the Turkish equivalence, reliability and validity of the children's cardiovascular health promotion attitude scale. Method: Methodological research was conducted with a total kalp hastalığı sağlık merkezi webmd of 6th grade students from three primary schools in Izmir.

bir psikoterapist ile yüksek tansiyon tedavisi kalp evde sağlık bakımı inc.

The scale which was developed by Arvidson includes sixteen items. The adaptation of the scale to Turkish language was çocuklarda kalp sağlığını geliştirmek via back translation technique, content validity was ascertained by expert opinions; reliability was examined with test-retest reliability and internal consistency, validity was examined with construct validity.

Kalp Hastalığı Olan Çocuklarda Beslenme 05 Şubat Doğumsal kalp hastalıkları DKHbebeğin anne karnında gelişimi sırasında kalbinde meydana gelen anomalilere bağlı yapı ve işlev bozukluklarını ifade etmektedir. DKH olan çocukların büyüme ve gelişmelerinin takibi ve beslenmelerinin düzenlenmesi, onların iyilik halinin devamı için oldukça önemlidir. Cerrahi gereken hastalarda ise beslenmenin iyi olması iyileşme sürecini olumlu yönde etkileyen bir faktördür.

The preliminary application was done after the translation of scale into Turkish to achieve language validity. The scale was applied to the sample group after the application for test-retest twice at a 15 day interval.

Çocuklarda kalp hastalıkları! - Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

Results: The internal consistencies of the exercise, diet, cigarette, stress control dimensions of the children's cardiovascular health promotion attitude scale were found between 0. Conclusion: The children's cardiovascular health promotion attitude scale is a valid and reliable tool to determine the school aged childrens' attitude toward cardiovascular health.

  1. Çocuk Kardiyolojisi Nedir? Çocuklarda Görülen Kalp Hastalıkları
  2. Çocuklarda hipertansiyon ve hipotansiyon