Kalp atış hızı eğitimi ile karşılaştırıldığında sağlık etkileri. Düzenli egzersizin Kovid-19 üzerindeki olumlu etkileri


A Kovid küresel sağlık krizi günlük hayatımızı alt üst ederken artık her zamankinden daha az hareket ediyoruz. Hareketsiz yaşam tarzı özellikle obezite, koroner kalp hastalığı, yüksek tansiyon, inme, tip 2 diyabet hastalığı, kalın bağırsak, meme ve rahim kanseri gelişme riskini artırıyor. Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi CDCileri yaş, diyabet, obezite ve kalp damar hastalığı gibi ek hastalıkları olanların Kovid hastalığını daha ağır geçirdiğini bildirdi. Pandemi bitmedi ve sağlıklı bireylerin çoğu artık işlerini ya evden çalışarak yapıyor veya kısıtlamalar nedeniyle evde daha uzun süre kalıyor.

Tedavinin amacı mümkün olduğu kadar çok kalp kasını korumak ve daha fazla komplikasyonu önlemektir. Teşhis Yöntemleri ayırt etmek çok önemlidir, çünkü bu iki MI tipi arasında kesin tedaviler farklılık gösterir.

Bu, perkütan koroner müdahale PCI veya fibrinolitik tedavi ile sağlanabilir. Hasta seçimi, iskemik ve kanama kalp atış hızı eğitimi ile karşılaştırıldığında sağlık etkileri, özellikle önemli komorbiditesi ek hastalık olan veya yaşam beklentisi kısa olan hastalarda dikkatle değerlendirilmelidir.

İlk tıbbi temastan sonraki 90 dakika içinde uygulanabilir olması durumunda primer perkütan müdahale tercih edilir. Burada tanı, hastanın sadece troponin değerlerinin yükselmesine dayanarak değil, tüm klinik sunumun miyokard enfarktüsünün evrensel tanımı bağlamında yorumlanmasıyla koyulmalıdır. STEMI dışı bir tanı doğrulandıktan sonra, ilk tedavi antitrombosit tedavi ve antikoagülasyonu içerir. Kalp atış hızı eğitimi ile karşılaştırıldığında sağlık etkileri sınırlayan komorbiditelerin yokluğunda, özellikle hastada diyabet, böbrek yetmezliği ve kalp yetmezliği gibi risk faktörleri varsa, primer perkütan girişimle daha fazla araştırma düşünülmelidir.

Medikasyon Pıhtılaşma önleyici ilaçlar: Aspirin ve diğer kan inceltici ilaçlardır. Nitrogliserin: Göğüs ağrısını hafifletmek için kullanılan nitrogliserin, aynı zamanda güçlü bir vazodilatördür, yani kan damarlarının genişlemesine neden olarak kanın daha kolay geçmesine neden olur.

kalp atış hızı eğitimi ile karşılaştırıldığında sağlık etkileri

Trombolitik pıhtı çözücü ilaçlar: İntravenöz olarak verilen bu ilaçlar, kan pıhtılarının parçalanmasına ve çözülmesine neden olur ve genellikle kalp krizinden sonraki ilk 12 saat içinde kullanılır.

Aritmi önleyici ilaçlar: Kalp krizleri, genellikle kalbinizin aritmi adı verilen normal atış ritminde arızalara neden olabilir ve bazı aritmiler yaşamı tehdit edebilir. Anti-aritmi ilaçları bu arızaları durdurabilir veya önleyebilir. Ağrı kesici ilaçlar: Kalp krizi müdahalelerinde verilen en yaygın ağrı kesici ilaç morfindir ve göğüs ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Reperfüzyon Tedavisi Reperfüzyon tedavisi, miyokard enfarktüsü geçirdikten sonra kanın kalbe tekrar verildiği bir tedavi türüdür. Bu sayede, kalp oksijen ile beslenebilir ve daha fazla kasın zarar görmesi önlenir. Kısaca PCI İng. Primary Percutaneous Intervention olarak adlandırılan bu prosedürde, büyük bir kan damarına genellikle üst uyluğunuzun yakınında bulunan yerleştirilen kateter tabanlı bir cihaz kullanılır.

Kateter küçük bir insizyon yoluyla kan damarına yerleştirildiğinde, doktorunuz onu kalbinizdeki tıkalı artere kadar ilerletir. Tıkanıklığın bulunduğu yere ulaştığında, kan damarını genişleterek, tıkanıklığı gidermek için cihazın ucundaki küçük bir balonu şişirecektir. PCI, kan akışını düzeltmede kritik bir araçtır ve ne kadar erken uygulanırsa, iyi bir sonuç alma şansı o kadar artar.

Stentler metalik ağdan yapılır ve tüp şeklindeki yapı iskelelerine benzer.

Kalp Hızı Nasıl Düşürülür ? İdeal Kalp Hızımızn Göstergesi Kalp Hızı Değişkenliği (HRV)

Arteri açık tutmaya yardımcı olurlar, böylece aynı noktada başka bir tıkanıklık olmaz. Bazı stentler, stentin kendisinde pıhtılaşmayı veya doku büyümesini önleyen bir ilaçla kaplanmıştır.

kalp atış hızı eğitimi ile karşılaştırıldığında sağlık etkileri

PCI'dan sonra hastalar genellikle süresiz olarak aspirin kullanmaya başlarlar. Koroner Arter Bypass Greftleme KAPG Koroner bypass ameliyatı, sadece kalp kasının etkilenen bölgesi geniş olduğunda, arterlerde ciddi tıkanıklık olduğunda ya da örneğin kalbin zor anatomisi sebebi ile PCI uygun olmadığında düşünülür. Bu ameliyat genellikle açık kalp ameliyatı, koroner bypass ameliyatı veya KABG olarak adlandırılır.

Koroner baypas ameliyatı, ateroskleroz veya koroner arter hastalığı gibi tıkanıklıklara neden olan kalp hastalığını iyileştirmez. Bununla hipertansiyon için reçeteli ilaçların listesi, göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi semptomları hafifletebilir.

Bu Reklamı Kapat Fibrinolitik Tedavi Trombolitik Tedavi Fibrinoliz, insan vücudunda kan pıhtılarının büyümesini ve sorunlu hale gelmesini engelleyen bir süreçtir. Birincil fibrinoliz, normal bir vücut sürecidir ve pıhtıların bozulmasını ifade eder. İkincil fibrinoliz ise tıbbi bir bozukluk olup, bir ilaç veya başka bir nedenden dolayı kan pıhtılarının parçalanmasıdır durumudur, ki bu da şiddetli kanamaya neden olabilir.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Fibrinolitik tedavi ise ana arterlerinizi veya damarlarınızı aniden tıkayan ve potansiyel olarak ciddi veya yaşamı tehdit edici sonuçlar doğuran kan pıhtılarını çözmek için litikler veya "pıhtı önleyiciler" adı verilen ilaçların uygulanmasıdır. Bu ilaçlar arasında doku plazminojen aktivatörü, reteplaz, streptokinaz ve tenekteplaz bulunur. Tedavinin etkili olması için, mümkün olan en kısa sürede başlatılması gerekir.

Pıhtı önleyici ajanların litikler verilmesinin iki yolu vardır: Periferik intravenöz yol: Pıhtılaştırıcı ilaç, genellikle kolunuzdan damar yoluyla verilir. Kalp ve akciğer fonksiyonlarınız izlenirken, ilaç, pıhtıya ulaşana kadar kan dolaşımında dolaşır.

Bu, seyreltmeye neden olarak, ilacın etkisini azaltabilir, bu sebeple bazen kanama riskini arttıran daha yüksek dozlar gerekebilir. Pıhtı bölgesine yönlendirilmiş bir kateter yoluyla: Bu uygulama, bir kateterizasyon laboratuarında veya radyoloji odasında gerçekleştirilir.

  • Yüksek tansiyon diyeti
  •  Мне очень важно получить ее именно .
  •  Я понимаю это как знак согласия, - сказал он, и они не отрывались друг от друга всю ночь, согреваемые теплом камина.
  • Увидев тело Хейла, Стратмор вздрогнул от ужаса.

Pıhtı çözücü ilaçları doğrudan pıhtıya vermek için ince bir plastik tüp kateter kullanılır. Tipik olarak kasık, boyun veya diz arkasındaki bir damara bu tüp yerleştirilerek, ilaç tüpten pıhtıya verilir.

kalp atış hızı eğitimi ile karşılaştırıldığında sağlık etkileri

Genellikle uygulama sırasında, damarda pıhtı oluşumuna yol açmış olabilecek daralmış bir alan bulunur. Bu durumda, aynı uygulama seansında, bulunan daralmış alan PCI balon veya stent ile tedavi edilebilir. Antitrombosit Tedavi Antiplateletler Antitrombotikler, kan hücrelerinin trombosit adı verilen birbirine yapışmasını ve kan pıhtısı oluşturmasını önleyen bir ilaç grubudur.

Bu Reklamı Kapat Vücudunuzda bir yaralanma olduğunda, trombositler bir kan pıhtısı oluşturmak için bir araya toplanacakları yaralanma bölgesine gönderilir. Bu vücudunuzdaki kanamayı durdurur. Kesik veya yaranız varsa, bu iyi bir şeydir, ancak bazen trombositler, yaralanmış, şişmiş iltihaplı veya plak birikimi ateroskleroz olan bir kan damarı içinde bir araya toplanır. Bu da, damar içinde kan pıhtısı oluşmasına neden olabilir. Antitrombotik ilaçlar kan pıhtılarının oluşmasını durdurabilir.

Birçok farklı antitrombotik ilaç türü vardır. Her biri farklı şekilde çalışsa da, tümü trombositlerin birbirine yapışmasını ve kan yüksek tansiyon 3 dereceli riskler oluşturmasını önlemeye yardımcı olur.

Aspirin: En yaygın antirombotik ilaç türüdür. Kalp krizinden iyileşen bazı hastalara, koroner arterlerde daha fazla kan pıhtısı oluşmasını önlemek için aspirin verilir. Düşük doz aspirin, bazen "bebek aspirini" olarak adlandırılır her gün alan kişilerde kalp krizi ve felçleri önleyebilir.

Adenozin difosfat ADP reseptör inhibitörleri: Bu ilaçlar genellikle yakın zamanda kalp krizi veya felç geçirmiş hastalara verilir, çünkü bu hastaların başka bir kalp krizi veya felç geçirme riski daha yüksektir. Doktorlar ayrıca bu ilacı mitral kapak hastalığı olan hastalara da verebilir. Adenozin geri alım inhibitörleri: Bunlar genellikle hastalara bir antikoagülan ile kombinasyon halinde kalp atış hızı eğitimi ile karşılaştırıldığında sağlık etkileri.

Kan pıhtılaşması riskini artıran bir kalp rahatsızlığı olan hastalar, aspirin ile birlikte bu tip antitrombosit tedaviyi de alabilirler. Genellikle PCI prosedürleri balon veya stent sırasında hastalarda oluşan kan pıhtılarını önlemek için hastaya bu tip antitrombotik ilaçlar verilebilir.

Fosfodiesteraz inhibitörleri: Sıklıkla periferik damar hastalığı olan kişilerde yürüme ile birlikte gelen bacak ağrısını azaltmak için kullanılır. Periferik damar hastalığına sahip kişilerin bacaklarında kan pıhtısı gelişme riski daha yüksektir, bu nedenle bazı hastaların antitrombotik ilaç kullanması gerekir. Almakta olduğunuz diğer ilaçlar antitrombositlerin etkisini artırabilir veya azaltabilir. Antitrombotik ilaçların etkilerini artırabilen veya azaltabilen ilaç kategorileri şunlardır: Aspirin içeren reçetesiz veya reçeteli ilaçlar İbuprofen ve naproksen gibi non-steroid antienflamatuar ilaçlar NSAID'ler Reçetesiz öksürük ve soğuk algınlığı ilaçları Antikoagülanlar Bazı statinler ve diğer kolesterol düşürücü ilaçlar Nöbetleri önleyen ilaçlar Mide ekşimesi ve mide asidi ve asit reflüsünü azaltan ilaçlar Tamoksifen Bazı diyabet ilaçları Bazı diüretik idrar söktürücü ilaçlar Bu kategorilerin hepsinde çok fazla ilaç türü bulunduğundan, her bir ilaç türünün adı tek tek belirtilmemiştir.

Bu sebeple, yukarıda listelenmemiş olsa bile aldığınız her ilaç, vitamin veya bitkisel takviyeyi doktorunuza bildirdiğinizden emin olun, herhangi bir etkileşim olup olmadığı konusunda doktorunuz sizi bilgilendirecektir.

Bu Reklamı Kapat Antitrombotik ilaç alırken sigara ve alkolden de uzak durmalısınız. Ayrıca herhangi bir cerrahi ya da diş işlemi yapmadan önce doktorunuza veya diş hekiminize antitrombotik ilaç kullandığınızı söyleyin. Bu ilaçlar kanın pıhtılaşma yeteneğini azalttığından, cerrahi veya dişçilik prosedürlerinden önce almak aşırı kanamaya neden olabilir.

kalp atış hızı eğitimi ile karşılaştırıldığında sağlık etkileri

Diş tedavisi veya ameliyatınızdan 5 ila 7 gün önce bu ilacı almayı bırakmanız gerekebilir, ancak önce doktorunuzla konuşmadan ilacı almayı bırakmayın. Durumunuza bağlı olarak hayatınızın geri kalanında antitrombotik ilaçlar almanız gerekebilir. Kanınızın nasıl pıhtılaştığını görmek için düzenli olarak kan testi yaptırmanız gerekecektir.

Bu sayede, vücudunuzun antitrombosit tedavisine verdiği yanıt yakından izlenebilir. Bunlara ek olarak, herhangi bir kaza durumunda acil müdahale ekiplerini bilgilendirmek amacıyla, cüzdanınızda veya çantanızda, antitrombotik ilaç aldığınızı bildiren bir tıbbi uyarı bileziği veya bir kart taşımalısınız.

kalp atış hızı eğitimi ile karşılaştırıldığında sağlık etkileri

Antikoagülasyon Antikoagülasyonun amacı, antitrombosit tedavi ile birlikte yüksek tansiyon 1. derece 2. derece 2. risk yayılmasını önlemektir ve birincil perkütan müdahale yapılana kadar uygulanmaya devam edilmelidir.

Düzenli egzersizin Kovid-19 üzerindeki olumlu etkileri

Konservatif, non-invaziv bir strateji benimsenirse, en az 48 saat veya sekiz güne kadar hastanede yatış süresi boyunca antikoagülasyona devam edilir. Devam eden antikoagülan dozunu belirlemeden önce hastanın böbrek fonksiyonu kontrol edilir. Komplikasyonlar Komplikasyonlar genellikle kalp krizi sırasında kalbin uğradığı hasarla ilgilidir.

Kalp krizi sonrası gelişen komplikasyonlar tedavi edilmezse tehlikeli olabilirler. Kalp atış hızı eğitimi ile karşılaştırıldığında sağlık etkileri sık görülen komplikasyonlar aritmiler anormal kalp ritimlerikalp yetmezliği, kardiyojenik şok ve ani kalp durmalarıdır.

Bu Reklamı Kapat Aritmiler Düzensiz Kalp Atışı Aritmi, kalp krizi sırasında hasar gören kalp kasının, vücudun kalbi kontrol etmek için gönderdiği elektrik sinyallerini bozması nedeniyle ortaya çıkan bir durumdur ve kalbinizin çok hızlı, çok yavaş veya düzensiz bir şekilde atmasına neden olur. Aritmiyi teşhis etmede kullanılan en yaygın test yöntemi elektrokardiyogramdır. Başlıca aritmi türleri şunlardır: Bradiaritmiler: Bradikardi olarak da adlandırılırlar ve kalp atış hızınızın normalden daha yavaş atmasını ifade eder.

Yetişkinler için bradikardi, kalp atış hızının dakikada atıştan daha yavaş olması olarak tanımlanır. Bazı insanlar, özellikle genç veya fiziksel olarak formda olan kişiler, normale göre yavaş kalp atış hızına sahip olabilir. Erken veya ekstra atımlar: Erken atım, atma sinyali erken geldiğinde meydana gelir ve kalbiniz bir atışı atlamış gibi hissedebilir.

Erken veya ekstra kalp atışı kısa bir kalp atış hızı eğitimi ile karşılaştırıldığında sağlık etkileri yaratır ve bunu, kalbiniz normal ritmine döndüğünde daha güçlü bir vuruş takip eder.

Kalp hastalıkları benzer, rasgele seçilen kişilerin katılımı ile yılları arsında farklı araştırma grupları tarafından yapılmış 15 çalışmanın neticesinde, grupların maksimal VO2 değerlerinde net bir şekilde düzelmelerin olduğu saptanmıştır. Smart ve Marwick son zamanlarda yapılan, kalp hastasının katılımı ile gerçekleştirilen 81 çalışmanın analizinde, aerobik ve kuvvet antrenmanları sonrası hem fonksiyonel kapasitede düzelme, hem de kalp solunum sistemi hastalık belirtilerinde azalma olduğunu belirtip, aerobik ve kuvvet egzersizlerinin hayatta kalmaya yönelik eğilimi artırdığını tespit etmişlerdir Pitsavos ve arkadaşları koroner kalp hastası ile yaptıkları çalışmada deneklere 3 ay boyunca haftada 3 kez orta şiddette fiziksel aktivite yaptırmış, çalışma neticesinde katılımcıların fiziksel aktivite seviyelerinde artış ile koroner damar problemlerindeki düşüş arasında anlamlı bir ilişki tespit etmişlerdir Abbühl ve ark. Uzun mesafeden dolayı rehabilitasyon programına katılmayan hasta da kontrol grubu olarak belirlenmiş.

Ektopik kalp atışları olarak da adlandırılan bu atımlar en yaygın aritmi türüdür ve diğer aritmileri tetikleyebilirler. Supraventriküler aritmiler: Atriyum adı verilen kalbin üst odacıklarında veya alt odacıkların girişinde başlayan aritmilere supraventriküler aritmiler denir.

Taşikardi olarak da adlandırılan bu aritmi türünde, kalp atım hızı istirahat halindeyken dakikada atışın üzerindedir. Bazen üst ve alt odacıklar farklı oranlarda atabilir. Supraventriküler aritmi türleri şunları içerir: Atriyal fibrilasyon: En yaygın aritmi türlerinden biridir.

Kalp dakikada 'den fazla vuruş sayısına çıkabilir. Atriyal çarpıntı: Üst odacıkların dakikada ila kez atması durumudur.

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Üst odacıklara atmasını söyleyen sinyal, yara izi gibi hasarlı dokularla karşılaştığında bozulabilir. Sinyal, üst bölmenin tekrar tekrar atmasına neden olan bir döngü oluşturarak alternatif bir yol bulabilir. Atriyal fibrilasyonda olduğu gibi, bu sinyallerin tamamı olmasa da bir kısmı alt odacıklara gider.

Bu da, üst ve alt odacıkların farklı oranlarda atması ile sonuçlanır. Paroksismal supraventriküler taşikardi PSVT : PSVT'de üst odacıklarda başlayan ve alt odacıklara giden elektrik sinyalleri fazladan kalp atışlarına neden olur. Bu aritmi aniden başlar ve biter. Genellikle tehlikeli değildir ve gençlerde ortaya çıkma eğilimindedir.

kalp atış hızı eğitimi ile karşılaştırıldığında sağlık etkileri

Yoğun fiziksel aktivite sırasında da olabilir. Ventriküler aritmiler: Bu aritmiler kalbin alt odacıklarında başlar. Çok tehlikeli olabilirler ve genellikle hemen tıbbi bakım gerektirirler.

  1. Она ведь и сама кое-что себе позволяла: время от времени они массировали друг другу спину.

Ventriküler aritmi türleri şunlardır: Ventriküler taşikardi: Sadece birkaç saniye veya daha uzun sürebilen ventriküllerin hızlı bir şekilde atmasıdır. Birkaç atım ventriküler taşikardi genellikle sorun yaratmaz.