Intravenöz hipertansiyon ilacı, Hipertansif acillere müdahale


Kan basıncı hedefe yaklaştıkça doz yavaş arttırılır.

intravenöz hipertansiyon ilacı

Hızlı etki dk ortaya çıkar ve hızlı kaybolur dk. Akut koroner iskemiler de refleks taşikardi yapması sebebi ile ve yumurta, soya alerjisi olanlarda kontraindike. Lipid emulsionu olduğu için trigliserit seviyelerini arttıra bilir.

intravenöz hipertansiyon ilacı

Her 10 dakkikada bir mg aralıklı boluslar ile araya girile bilir. Hızlı etki 5 dk Etki süresi uzundur saat, yüksek dozlarda daha fazla. Kalp yetersizliği, bradikardi, blok, astım, ciddi havayolu reaktivitesi olanlarda kontraindike, Kokain aşırı dozunda dikkatli kullanmalı.

intravenöz hipertansiyon ilacı

Uzun süre kullanımında intrakranial basınç artışı ve doz bağımlı methemoglobinemi olabilir Hydralazin Direkt arterial vazodilatör Maksimum doz 20 mg, her dk da mg arası IV bolus yapılıp bu dozlar saaten sonra tekrarlana bilir Etki ortaya çıkışı ve süresi asetilatör durumuna göre değişken olabilir. Genelde etki 20 dk ortaya çıkıp 1 saate pik yapar, Etki süresi saat Refleks taşikardi sebebi ile birlikte betablokör, veya diğer negatif inotropları kullanmak gereklidir; Özel durumlar dışında refleks taşikardiye bağlı iskemi ve koroner çalma yapması ve değişken kan intravenöz hipertansiyon ilacı yanıtı sebebi ile tercih edilmez.

intravenöz hipertansiyon ilacı