Kalp sağlığı fonları


kalp sağlığı fonları Hipertansiyon için tüm çareler

Alt yapısıyla deneysel amaçlı olarak kullanılan domuz, minipig, koyun ve keçi gibi büyük hayvanlarının yanında deneysel amaçlı kullanılan diğer zebra balığı, axolotl, fare, rat, guinea pig ve tavşan laboratuar hayvanlarının da araştırmalarda kullanımına olanak sağlayabilmektedir. Ülkesel ve bölgesel önceliklerle uyumlu, kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarını göze alan, multidisipliner araştırma faaliyetlerinin yürütülebildiği, nitelikli kalp sağlığı fonları birlikte çalışma ortamı oluşturarak kritik kütlenin bir araya getirildiği, araştırma sonuçlarının etkin bir şekilde yayılımının sağlanabildiği proje alt yapısına sahiptir.

Projede, yönetim modeli şeffaf, bütün araştırmacıların kullanımına açık, nitelikli araştırma altyapısı sağlamak, daha fazla sayıda nitelikli eleman çekebilmek, yurt dışına beyin göçünü engellemek, TÜBİTAK, Sanayi Bakanlığı gibi diğer kamu kurumlarının verdiği proje desteklerinden ve uluslar arası fonlardan kalp sağlığı fonları fazla yararlanabilmesini sağlamak, ülkemizdeki araştırmacı insan kaynağını nicelik ve nitelik yönünden geliştirmek, sanayi işbirliğine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

kalp sağlığı fonları düşük tansiyon ve yüksek kalp hızı