Kalp hastalığı hakkında sağlık makalesi


Günde ortalama Kalp tabanı üstte, tepesi apeksi altta olacak şekilde, göğüsün merkezinde hafif sola doğru yerleşmiştir. Önde göğüs kemiği ve yanlarda göğüs kafesi ile çevrelenmiştir Resim 1.

  • Gebelik ve Kalp Hastalıkları / İzmir Ekol Hastanesi
  • 2 aşamalı yüksek tansiyon
  • Yüksek tansiyon için portakal
  • Hastalıklar Neden Bu Kadar Arttı?

Kalpte 4 odacık üstte sağ ve sol kulakçıklar ile altta sağ ve sol karıncıklar ve bu odacıkları birbirinden ayıran duvarlar vardır. Sol kulakçık ile sol karıncık arasında ikili mitral kapak, sağ kulakçık ile sağ karıncık arasında üçlü triküspit kapak, sol karıncıktan çıkan aortun kapağı ve sağ karıncıktan çıkan akciğer atardamarının pulmoner arterin kapağı bulunmaktadır.

Please wait while your request is being verified...

Bu kapaklar kanın tek yönlü akışını sağlamaktadırlar. Resim 2 Kalbin Çalışması Kalpte yukarıdan aşağıya doğru olan elektriksel ileti sistemi vardır Resim 3.

nabız yüksek

Bu ileti sisteminde uyarıyı başlatan nokta üst ana toplardamarın sağ kulakçığın üst kısmına açıldığı yerin hemen yanında olan sinoatrial SA düğümdür.

Kalbin doğal pili olan bu düğüm sinüs düğümü olarak da adlandırılır eşit aralıklarla, hastanın yaşı ve durumuna göre değişen hızlarda uyarı çıkarır.

gelişen hipertansiyon tedavisine başlamak için hangi ilaç kullanılmalıdır?

Bu uyarı, kalbin her iki kulakçığı boyunca, yine bu iş için özelleşmiş ileti yolları ile aşağıya doğru yayılır. Sonrasında uyarı, kulakçıklar ile karıncıklar arasında bulunan diğer bir özel bölgeye; atriyoventriküler AV düğüme gelir.

Kalp Hastalıkları ve Beslenme

Elektrik iletisi karıncıklara ulaştırılmadan önce kalp hastalığı hakkında sağlık makalesi düğümde 0,1 saniyelik gecikme yaparak kulakçıklar ile karıncıkların aynı anda kasılmasını engeller ve böylece kulakçıkların karıncıklardan önce kasılması sağlanmış olur. Atriyoventriküler düğümden geçen akım, His demeti ve Purkinje lifleri ile karıncıklara yayılır. Böylece diastol ve sistolden oluşan bir kalp döngüsü bir kalp atımı tamamlanmış olur Resim 4.

yüksek tansiyon neden yüksek tansiyon

Ardından sinüs düğümü yeni bir uyarı çıkarıp yeni bir döngü başlatır ve bu olay günde yaklaşık