Kan basıncı ve nabız değerleri


Birey ve Yöntem: Çalışma, gömülü yirmi yaş dişlerinin cerrahi çekimi için kliniğimize başvuran, toplam 46 hasta üzerinde yürütüldü.

yüksek tansiyon yönetimi

Hastaların kan basınçları ve nabızları, lokal anestezi uygulanmadan önce, lokal anestezi uygulandıktan sonra ve operasyonun sonunda ölçüldü. Bulgular: Hipertansiyonlu hasta grubunda tüm ölçüm zamanlarında sistolik kan basıncı değerleri arasında istatistiksel olarak farklılık izlenmedi.

Diastolik kan basıncı değerlerinde ise, operasyon sonrası azalma olduğu belirlendi.

Nabız değerlerinin anestezi sonrasında arttığı ve operasyon sonrasında tekrar azaldığı gözlendi. Normal tansiyonlu hastalarda, sistolik kan basıncının operasyon sonrası ölçüm değerlerinin, anestezi sonrası ölçülen değerlere göre azaldığı, diastolik kan basıncının ise anestezi öncesine göre anestezi sonrasında arttığı gözlendi.

kalp sağlığı etrafında su soluyan erkekler

Nabız değerlerinin de anestezi sonrasına göre, operasyon sonrasında azaldığı belirlendi. Sonuç: Sonuç olarak, dental cerrahi işlemler sırasında kan basıncı ve nabız değerlerinde meydana gelen değişiklikler, hastanın hipertansiyon hikayesinden ziyade; oluşan stres, ağrılı uyaran ve kullanılan lokal anesteziye bağlı olabilir.

yüksek tansiyon yüksek tansiyon

Anahtar Kelimeler: hipertansiyon, diş çekimi, nabız, kan basıncı Atıf Yapanlar Dikkat! Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.

yüksek tansiyon ve kendi kendine ilaç

Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz. Benzer Makaleler.

yüksek tansiyon bakım planı