30 yaşın altındaki gençlerde yüksek tansiyon, İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler


İlki uygulamanın basitliği ve ucuzluğu, ikincisi ise hipertansiyonun tanı ve tedavisi ile ilgili kavramlarımızı dayandırdığımız araştırmaların tümünün bu yöntemle kan basıncını belirlemiş olmasıdır.

Yüksek Tansiyon Nasıl Tedavi Edilir?

Sonuç olarak hekimin ölçümleri tedavide kararımızı yönlendiren temel ölçümlerdir. Kan basıncının hekim tarafından ölçümünün dezavantajları ise, bilindiği gibi kan basıncındaki ciddi değişkenlik ve beyaz gömlek hipertansiyonudur.

Bu nedenle günümüzde iki yöntem yaygın şekilde klinik kullanıma girmiştir.

ilaçlarla yüksek tansiyon bradikardi

Bu yöntemler evde kan basıncı ölçümü ve ambulatuar kan basıncı monitorizasyonudur. Evde kan basıncı ölçümü Evde kan basıncı ölçümünün önemi Hipertansiflerin kan basıncı, muayenehanede veya klinikte ölçüldüğünde diğer yerlerdeki ölçüm sonuçlarına göre daha yüksek bulunma eğilimindedir. Kan basıncının muayenehane dışında ölçülmesi hipertansiyonlu hastaların ilk değerlendirmesi ve 30 yaşın altındaki gençlerde yüksek tansiyon verdikleri cevabın izlenmesi açısından değerli bilgiler verebilir.

Gençler de kalp sağlığına dikkat etmeli

Son yıllarda hastanın kan basıncının evde izlenmesi yöntemi self-monitoring yaygın olarak uygulanmaya başlanmıştır. Ev ölçümleri ile ambulatuar kan basıncı ölçümleri arasında oldukça iyi bir korelasyon gözlenmiştir. Ev ölçümleri hem normotansif hem de hipertansif bireylerde muayenehane ölçümlerinden daha düşüktür. Evdeki ölçümlerin klasik ölçümlere göre morbidite ve mortaliteyi belirlemede daha değerli olup olmadıklarını anlamak için prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

  • Oyunlar ve kalp sağlığı
  • Yüksek tansiyon için en üst düzey ilaç
  • Elli yaş ve üstü kişilerin büyük çoğunluğu Kan basıncının zaman içerisinde toplumumuzdaki gidişi.
  • Yüksek Tansiyon Nasıl Tedavi Edilir? | Kalbinidinlesen
  • Yüksek tansiyon için 5 numaralı diyet
  • Genclerde yuksek tansiyon

İleri derecede obez veya kalp ritmi düzensiz kişilerde ev izlemi yanıltıcı olabilir. Dolayısıyla evde ölçülen kan basıncı değerleri tanı ve tedavi konusunda hekim tarafından ölçülen değerleri destekleyici bilgi olarak kabul edilmeli ve muayene ölçümlerinin yerini almamalıdır. Evde kan basıncı ölçümü yapması önerilen hastaların kan basıncındaki dalgalanmalardan korkmamaları, ancak hekimlerine haber vermeleri, tanı amacıyla ölçüm yapılıyorsa günün farklı zamanlarında, tedaviyi izlemek için ölçüm yapılıyorsa günün aynı saatlerinde özellikle sabah yataktan kalktıktan sonra ölçüm yapmaları önerilir.

Genclerde yuksek tansiyon

Ölçüm sıklığına hastanın klinik durumuna göre karar verilmelidir. Hasta ve çevresinin eğitimi Ev ölçümlerinde kullanılacak tansiyon aleti genellikle aneroid veya elektronik sfigmomanometrelerdir. Aneroid monitorler öncelikle tercih edilmelidir. Bu cihazları kullanamayan veya işitme güçlüğü olan yaşlı bireylerde elektronik cihazlar önerilebilir.

Bu cihazların doğru sonuç verip vermediği eşzamanlı olarak cıvalı bir tansiyon aletiyle yapılan ölçüm sonuçlarıyla karşılaştırmak suretiyle düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir. Evde yapılacak ölçümlerde klinik ölçümlerindeki teknik kullanılır, ancak hekimlerin hastalarını ve hasta yakınlarını kan basıncı ölçüm tekniği konusunda eğitmeleri gereklidir.

Tansiyon ve Böbrek Rahatsızlıkları

Ambulatuar kan basıncı izlemi Ambulatuar kan basıncı monitorizasyonu hastanın günlük aktivitesini engellemeden bir ya da birkaç günlük dönemde otomatik olarak kan basıncını ölçme tekniğidir. Tekrarlayan klinik ve ev ölçümleri ambulatuar kan basıncı ölçümüne eşdeğer bilgiler sağlasa da, bu yöntemin avantajı günlük ölçümleri daha güvenilir vermesi ve gece değerlerini de ölçmesidir.

İlk üretilen ambulatuar kan basıncı ölçüm cihazlarının aksine günümüzde kullanılan cihazlar otomatik, sessiz ve hafiftir. Kan basıncı ölçümü için oskültatuar ve ossilometrik olmak üzere iki teknik geliştirilmiştir.

kutsal kalp kadın sağlığı merkezi spokane

Oskültatuar teknikte manşonun altına yerleştirilen bir ya da iki piezoelektrik mikrofon Korotkoff seslerini kaydeder. Ossilometrik yöntemde ise brakiyal arterden manşona iletilen osilasyonlar kaydedilir.

Bazı cihazlar her iki yöntemi de kullanmaktadır. Ağır hipertansiyonlu hastalarda osilometrik cihazlar oskültatuar cihazlara göre daha hatalı sonuçlar vermektedir 31, Ancak iki yöntemi karşılaştıran çalışmalar fazla değildir.

astragalus yüksek tansiyon tedavisi

Her ikisi de çeşitli teknik hatalara açıktır. Hata kaynakları, aygıt 30 yaşın altındaki gençlerde yüksek tansiyon dışında, hastanın kolunu fazla hareket ettirmesi, gürültü, vibrasyon veya statik enerji gibi kaçınılmaz faktörlerdir.

Aygıtın takılmadan hemen önce ve kullanım sonrasında cıvalı bir sfigmomanometre ile kalibre edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Genç erkeklerde sertleşme sorunu Nedenleri ve tedavileri

Cihazın takılı olduğu sürede hasta günlük tutmalı, ilaçlarını, çalışma saatlerini, uyku, yemek yeme, üzülme ya da sinirlenme gibi dönemlerini kaydetmelidir. Kan basıncı izlenmesinde ölçüm sıklığı saatte en az iki-dört, hatta tercihan dört-altı kezdir.

Gece boyunca kan basıncı fazla değişiklik göstermediği için ölçüm sıklığı yarıya indirilir. Kısa dönemli olaylarda, örneğin tekrarlayan senkop ataklarında, daha sık saatte sekiz defa ölçümler önerilir.

Please wait while your request is being verified...

PAMELA çalışmasının 30 verilerine göre klinik ve 24 saatlik ortalama kan basıncı değerleri arasındaki fark yaşla ve klinik kan basıncı değeri ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Prognozu belirleme amacıyla hedef organ hasarı, kardiyovasküler olaylar Tedaviyi değerlendirme amacıyla dirençli hipertansiyon, vadi-tepe oranı 38, Manşon distalinde peteşi, ödem, dermatit ve ulnar sinir bölgesinde uyuşma, bildirilmiş komplikasyonlardır.

Pahalı bir yöntem olduğu için gereksiz kullanımdan kaçınılmalıdır.