Ana hat tıbbi kalp merkezi


Bölümler Liste

Bu tarihlerde 1 yardımcı doçent ve 1 asistan alarak kodrosunu güçlendirmeye başlamış ve halen devam etmektedir. Anabilim Dalı Başkanları Prof. Halen Anabilim Dalı Başkanıdır. Keçeligil yılında Doçent oldu. İki dönem Anabilim Dalı başkanlığı yaptı. Bölüm Kuruluşu Prof.

Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri

Böylece, 3 büyük şehir dışında bir açık kalp ameliyatı ilk defa burada yapılmış oldu. Üniversite Hastanemizin yeni binası yılında ana hat tıbbi kalp merkezi ve o tarihten itibaren eğitim, araştırma faaliyetleri ve klinik hizmetleri halen kullanılmakta olan bu büyük tesiste sürdürüldü. Çok sevilen ve başarılı bir öğretim üyesi olan Doç. Kamuran Erk emekli olarak kliniğimizden ayrıldı.

ana hat tıbbi kalp merkezi

Ferşat Kolbakır üstlendi. Kalp hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik olarak bir Bölge referans Hastanesi niteliğinde Kardiyoloji merkezi kurarak; Kardiyoloji ve Kalp Damar cerrahisi Kliniklerini bir kompleks olarak biraraya getiren proje, yılında başlatılarak hayata geçirilmiş ve inşaası tamamlanmak üzere iken Üst Yönetimlerin aldığı talihsiz bir karar nedeniyle yılında yapılmış iç yapı tekrar yıkılarak Çocuk hastenesi olarak kullanıma açılmıştır.

Hastane Santral Telefonu : 0(232) 412 22 22

Böylece stratejik olarak bölgede oluşacak güç zayıflatılmış ve özel hastanecilik sistemine destek anlamında engellenmiştir.

Kalp ve Damar Cerrahisi alanında uzmanlık eğitimi süreklilik arz eden bir eğitimdir ve bu özellikte bir eğitim programını gerektirir. Bir Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı olduğumuz için, eğitim ve öğretim faaliyetlerimiz iki ana kol halinde yürütülmektedir. Bunlardan biri, Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitim ve öğretimidir.

Doğan Hastanesi Kalp Hastalıkları ve Tanı Merkezi / Heart Disease and Diagnostic Center

Eğitim ve öğretim faaliyetlerimizin ikinci kolu tıpta uzmanlık eğitimidir. Bu eğitim, bugün itibarıyla fiilen yaklaşık 6 sene süren bir eğitimdir. Asistan olarak ta adlandırdığımız tıpta uzmanlık öğrencileri TUS sınavını kazanmak suretiyle bize gelmektedirler.

Tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitimi, gerek kuramsal gerekse uygulamalı bir çok öğe içeren bir eğitimdir. Gerek erişkin kalp cerrahisi, gerek çocuk kalp cerrahisi ve gerekse damar cerrahisi alanlarında asistanlarımızın iyi bir eğitim aldıklarını ve yeterli bilgi ve deneyim ile ihtisas eğitimlerini tamamladıkları kanısındayız.

ana hat tıbbi kalp merkezi

Kliniğimizde eğitim görerek ayrılan arkadaşlarımızın bir kısmı başka üniversitelerde akademisyen olarak çalışmakta iken, bir kısmı da kamu ya da özel diğer hastanelerde vazife yapmaktadırlar. Akademik kadromuz 5 öğretim üyesinden oluşmaktadır.

Kliniğimizde görev yapan yardımcı sağlık personeli iyi bir hizmet içi eğitimden geçirilmiş durumdadır ve belirli aralarla bu eğitimler yinelenmektedir.

Hemşirelerimiz ve perfüzyonistlerimiz görevlerini büyük bir fedakarlık içerisinde ve severek yapmaktadırlar. Bütün personelimiz arasında saygı ve sevgi temeline dayanan azami işbirliğinin varlığı çalışmalarımızın başarısını arttıran etmenlerden biridir.

Hızlı Bağlantılar

İyi hizmet ve kaliteli eğitim sunulması bağlamında, bütün personelin belli bir işbirliği dahilinde ve özenle çalışmasının önemi yadsınamaz. OMÜ Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı olarak, akademik faaliyetlerin önemli bir göstergesi olduğuna inandığımız nitelikli bilimsel yayınlar üretimine dikkat ve özen gösterilmektedir. Her asistanımızın, tıpta uzmanlık eğitimi süresi boyunca, bizzat kendisi tarafından düzenlenmiş ve yayınlanmış çalışması ve yayınları olmasına önem verilmektedir.

ana hat tıbbi kalp merkezi

Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Yüksek İhtisas hastanelerinin klinik uygulama ve eğitim düşünce tarzları ile asistan uzmanlık eğitimi ve klinik işleyiş yürütülürken lisans eğitimi Tıp fakültesinin belirlediği doktrinler doğrultusunda şekillenmektedir. Doğumsal kalp hastalıklarının tanısı ve tedavisinde Hacettepe Üniversitesinin engin tecrübelerinin kliniğimize yansımasına ek olarak Güney Afrika Cap Town Christian Barnard Kliniğinin tecrübe ve bilgi birikimleri halen takip edilmektedir.

Telefon: +90 312 310 30 10

Ülkemizde yapılan ilkler listesinde düşük doğum ağırlıklı bebeklerde ana hat tıbbi kalp merkezi istisnai ameliyatlar kliniğin isminin ülkemiz çapında tanınmasında etkili olmuştur. Bu seviyede verilen kalp ve damar cerrahisine yönelik eğitim; anatomi, fizyoloji, histoloji ve klinik enfeksiyon ve travmatolojiyi ilgilendiren konular içinde verilmektedir. Klinikler seviyesinde eğitim genel olarak 2 TASK içinde sunulmaktadır.

Bu TASK lar içinde konjenital kalp hastalıkları ve cerrahi tedavi usulleri ile Atardamar ve Toplar damar hastalıkları ve tedavileri anlatılmaktadır. Klinik staj döneminde mevcut yatan hastaların hazırlanması, tanı ve tedavisine yönelik karşılıklı tartışmalar ile bilgiaktarımları sağlanmaktadır.

Tıp Fakültesi. Web Sitesi Google Harita. Dekan: Prof. Adnan Saygun Cad. Skip to content.

Mezuniyeti doktor ünvanı ile gerçekleşen öğrencilerin mezuniyet sonrası çalışmaları araştırma görevlisi ünvanı ile yürütülmekte ve uzman ünvanı ile tamamlanmaktadır.

Araştırma görevlileri 6 yıl süren uzmanlık eğitim ve öğretimdöneminde çok yönlü olarak değerlendirilmektedir.

ana hat tıbbi kalp merkezi

Klinik servis ve poliklinik çalışmaları, ameliyatlara katılım, küçük-büyük girişimler, deney hayvanları ile yapılan cerrahi araştırmalar, tez çalışması, seminer ve makale sunumları, kongre ve sempozyumlara katılım, yazılı eser oluşturma ve yayınlatma, ilişkili zorunlu rotasyonlar ile değerlendirilirken bunun yanısıra hasta-hekim ilişkileri, birlikte çalışma disiplini, sosyal çevre ile ilişkilerine kadar tüm kişselkarekteri üzerinden ölçmeler yaparak ülkemiz ve insanlık için en üst düzeyde eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kendine Özgü Nitelikler Üniversitemiz Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 25 yılı aşkın süredir hem erişkin hem de çocukluk yaş grubu hastalarına yönelik tanı ve tedavi girişimlerinde engin tecrübeye sahiptir.

Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde 25 adet normal hasta yatağımız, 14 adet ise yoğun bakım yatağımız vardır. Kliniğimizde, Kalp ve Damar Cerrahisi alanında, hemen her türlü erişkin ve çocuk açık kalp ameliyatı, büyük damar ameliyatları, periferik atardamar ve toplardamar ameliyatları, endovasküler girişimler başarı ile yapılmaktadır.

BATMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Karadeniz Bölgesinde de ilk olarak olmak üzere, koroner baypas ameliyatları yılından beri yapılagelmektedir. Yenidoğan bebeklerde de dahil olmak üzere, doğumsal kalp hastalıklarına yönelik tam düzeltim ameliyatları, kalp pili yerleştirilme işlemleri, diyaliz hastaları için gerekli olan A-V fistül ve ana hat tıbbi kalp merkezi ile şant ameliyatları, varis ve doğumsal damar anomalileri cerrahisi gerçekleştirilen diğer operasyonlar arasındadır.

Yıllık ortalama poliklinik sayımız yaklaşık arasındadır. Karadeniz bölgesinin birçok şehrinden polikliniğimize hasta gelmektedir.

  • Redline Kardiyoloji Merkezi, Özel Dal Merkezi
  • Medicana International Ankara Hastanesi Özellikli Branşlar Gelişmiş Onkoloji Birimi Medicana International Ankara Hastanesi, ileri kanser tedavisinin yapıldığı tek merkez olarak da Ankara ve çevresinde büyük bir ihtiyaca yanıt vermektedir.
  • Yüksek tansiyon için sıcak su
  • Yol tarifi, adresi nerede?

Polikliniğimiz haftanın dört günü tam zamanlı olarak hastaların hizmetindedir. Özellikle yenidoğan kalp cerrahisinde bölgesinde tek merkez durumunda referans hastane konumunda olup prenatal tanı konulan neonatal kalp hastalıkları doğumu takiben en erken dönemde cerrahi tedaviye alınabilmektedir.