Yaygın anksiyete bozukluğu


Yaygın anksiyete bozukluğunun ana özelliği sürekli, kalıcı ve kontrol edilemez endişe halidir.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Ne kadar önemsiz olurlarsa olsunlar hatalar, şanssızlıklar, kazalar önlenmelidir. Kaygıya kas gerginliği, odaklanamama, uyku sorunları, huzursuzluk ve yorgunluk eşlik eder.

Sağlıklı yaşam

Yaygın anksiyete bozukluğu olan kişiler evhamlıdır, birçok durumla ilgili sürekli kaygılanırlar. Özellikle belirsizlikten çok olumsuz etkilenirler. Devamlı etraflarında güvenli olduklarına dair sinyaller ararlar. Bunun için planlar yapar, internette araştırır, arkadaş ve aile üyelerine devamlı ve tekrarlayıcı sorular sorarlar. Ancak aldıkları yanıtlar genelde onları tatmin etmez çünkü kötü olayların olma olasılığını ve sonuçlarını abartırlar.

Lösante Blog

Tabii ki her anksiyete patolojik değildir. Patolojik anksiyetede birey olası tehditlere normalden daha hızlı bir şekilde dikkat eder ve uzun süre bunlara odaklanır, normalde tehdit içermeyen uyaranları tehdit olarak algılar. Kişi kendisini kaygılandıran olaylardaki riski olduğundan daha yüksek olarak görür, yani kaygı aşırı ve durumla orantısızdır. Patolojik anksiyetede kaygı uzun sürer ve sık sık tekrarlar, çoğu zaman kaygıya yol açacak bir şey yoktur.

Google Translate

Patolojik kaygıda kişi olumsuz sonuçlardan kurtulmak için bazı ortam ve durumlardan kaçar. Anksiyeteye huzursuzluk, odaklanma güçlüğü, uyku sorunları eşlik eder. Belirtiler ve kaçınma bireyde işlev bozukluğuna yol açar. Yaygın Anksiyete Bozukluğu toplumda oldukça sık görülür. Kadınlarda 2 kat daha sıktır.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu Nedir

Belirtiler genelde çocuklukta başlar ama ileri yaşlarda da devam eder. Kronik bir seyir izler ve nadiren kendiliğinden düzelir.

vasküler membran hipertansiyonu

Yaygın Anksiyete Bozukluğu ciddi bir sorundur. Olguların yaklaşık beşte üçünde depresyon eşlik eder. Yaygın anksiyete yaygın anksiyete bozukluğu, anksiyete bozuklukları içinde tedavi başarısı en düşük olandır.

fizyoterapi ve yüksek tansiyon

Bireyin doğuştan gelen kaygıya yatkınlığı vardır. Bilinçli veya bilinç dışı olaylar kaygıyı tetikler. Beyinde meydana gelen uyarılmayı kişi olumsuz ve kontrol edilemez bir durum olarak yorumlar. Kişinin dikkati kendisine odaklanır. Bu odaklanma ile bireyin olaylara yönelik yorumları çarpıklaşır ve olası tehditlere yönelik dikkati artar.

Genel Tanıtım

Kişi, başa çıkma yöntemi olarak kaçınmayı kullanır. Yaygın anksiyete bozukluğunda kaygıyı uyandıran durum genelde sadece kişinin zihninde yer alan, gelecekte olabilecek kötü olaylardır, halihazırda böyle bir durum yoktur.

yüksek tansiyon 3 belirti

Bu kötü olaylara ilişkin görüntüler kişinin zihnine doluşur. Birey bir taraftan beklenen bu kötü olaya bir çözüm ararken diğer taraftan da kafasındaki olumsuz görüntü, yaygın anksiyete bozukluğu ve düşüncelerden kurtulmaya çalışır. Yapılan planlarla dünya daha az belirsiz, daha öngörülebilir hale getirilmeye çalışılır. Bu planların ve kaygılı olmanın işe yaradığı düşüncesi kaygıyı daha da pekiştirir. Yaygın Anksiyete Bozukluğu olan kişiler mizaçları gereği güvende olmayı ödül elde etmekten daha önemli görürler.

Rahatsız edici duygular ve çatışmalarla başa çıkmakta zorlanırlar.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu Belirtileri

Bu nedenle kaygıları, kendilerine yönelik acımasız eleştirileri geviş getirir gibi zihinlerinde döndürüp dururlar. Yeni ve ödüllendirici durumlardan uzak durmaları öğrenmelerini zorlaştırır ve onları depresyona yatkın hale getirir.

Yaygın anksiyete bozukluğu hem psikoterapiyle hem de ilaçlarla başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. Tekrarlayıcı transkraniyal manyetik stimülasyon rTMS da etkin bir tedavi seçeneğidir. Yaygın anksiyete bozukluğunda etkin yaygın anksiyete bozukluğu ana psikoterapi şekli Bilişsel Davranışçı Terapidir. BDT psikoeğitim, belirsizlikle başa çıkma, endişenin faydalı olduğuna dair inançların azaltılması, sorun çözme becerilerinin arttırılması, korkulan durumlarla yüzleşme ve bozukluğun tekrarının önlenmesi gibi bileşenleri içerir.

Yaygın anksiyete bozukluğunda en sık kullanılan ilaçlar seçici serotonin geri alım inhibitörleri fluoksetin, sitalopram, essitalopram, sertralin gibi ve serotonin-nörepinefrin geri alım inhibitörleridir venlafaksin, yaygın anksiyete bozukluğu gibi.

Yaygın anksiyete bozukluğu tedavi edilmezse genelde kendiliğinden düzelmez. Kronikleşir ve zamanla bireyde depresyon gelişir. Bu durumda tedavisi daha da zorlaşır.

kalp sağlığı domuz eti pişirme

Kategori: Güncel Yazılar Bu sayfayı paylaşabilirsiniz.