Hipertansiyon görüşmesi. Kardiyolog ile hipertansiyon görüşmesi


Abstract: GİRİŞ VE AMAÇ: Bu çalışmada hipertansiyon hastalarına iki farklı yöntemle verilen eğitimin; hastaların tedaviye uyumları, yaşam kaliteleri ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı.

GEREÇ VE YÖNTEM: Randomize, kontrollü deneysel araştırma modeli kullanılarak yapılan çalışma; Haziran-Aralık tarihleri arasında kurum izni ve etik kurul onayı alındıktan sonra, bir eğitim ve araştırma hastanesinin iç hipertansiyon görüşmesi polikliniklerine başvuran 60 hasta ile yapıldı.

hipertansiyon görüşmesi hastanın yüksek tansiyonu var

Hastalara düz anlatım ve motivasyonel görüşme yöntemiyle eğitim verildi. BULGULAR: Çalışma sonunda eğitim hipertansiyon görüşmesi ve sonrası izlemlerde, tedaviye uyum, sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve yaşam kalitesi ortalamaları bakımından farklı zamanlarda yapılan ölçümlerde hem kontrol grubunun hem de müdahale grubunun puanlarında istatistiksel olarak anlamlı bir artış olduğu görüldü.

hipertansiyon görüşmesi hipertansif örnekler

SONUÇ: Hastaların tedaviye uyum, yaşam kalitesi ve sağlıklı yaşam biçimleri davranışları puanlarında eğitim sonrasında, eğitim öncesine göre artış olduğu, fakat hasta eğitiminde kullanılan iki farklı yöntemin etkisinin birbirinden farklı olmadığı belirlendi.

TOOLS AND METHOD: Conducted by using the randomized controlled experi-mental research model, this study was completed with 60 patients, who applied to internal diseases polyclinic of training and research hipertansiyon görüşmesi between June-December after obtaining permission and ethics committee approval. The patients were trained by means of the direct instruction method and motivational interview. FINDINGS: As a result of the study, it was observed in pre- and post-training fol-low-ups that there was a significant statistical increase in the scores of both the con-trol hipertansiyon görüşmesi and the intervention group in various measurements completed at different times in terms of compliance to treatment, healthy lifestyle behaviors and quality of life average values.

hipertansiyon görüşmesi renal arter ve hipertansiyon