Kalp sağlığı muayene soruları. Çocuk Kalp Testleri ve Tedavideki Rolleri | Doç Dr Osman Özdemir


Nükleer kardiyoloji yöntemleri ne amaçla, ne tür kalp hastalıklarında kullanılmaktadır? Nükleer kardiyoloji yöntemleri ile kalp kasının kanlanma ve kasılma durumu incelenmektedir. Kanlanma durumunu inceleyen yöntem miyokard perfüzyon sintigrafisi, kasılma durumunu inceleyeni radyonüklid ventrikülografi olarak adlandırılmaktadır. Bu yöntemler başlıca koroner arter hastalığı tanısı;yani kalbi besleyen ve koroner denen damarlarda önemli bir daralma olup olmadığını ortaya çıkarmak için kullanılmaktadır. Koroner hastası olduğu bilinen bazı kişilerde de baypas ameliyatı veya balon anjiyoplasti gibi girişimlere karar vermek için uygulanabilmektedir.

Ekokardiyografi kalbin ses dalgaları yolu ile ultrason iç yapısının ve işlevlerinin incelenmesidir. Yaygın olarak kullanılan yüzeyel ekokardiyografi transtorasik yönteminin yetersiz kaldığı bazı durumlarda yemek borusu yolu ile ekokardiyografi yapılması gerekebilir.

Nükleer Kardiyoloji Yöntemleriyle İlgili En Çok Sorulan 10 Soru

Bu durumlar şu şekilde sıralanabilir: kalpte pıhtı veya enfeksiyon varlığının araştırılması, yapay kapak işlevlerinin değerlendirilmesi, ana atardamar-aort yırtılmalarının aranması, kalp deliklerinin incelenmesi, kalp kapak yetersizliklerinin ciddiyetinin belirlenmesi, kalp kapak tamiri veya kalp deliklerinin kapatılması ameliyatları sırasında ve sonrasında, işlem başarısının değerlendirilmesi. Bazen de akciğer hastalığı, şekil bozukluğu gibi nedenlerle hastanın göğüs yapısı yeterli kalitede ekokardiyografik görüntü alınmasına izin vermediği durumlarda TÖE yöntemine başvurulur.

Bazı hallerde TÖE sırasında kalbin iç sınırının daha iyi görüntülenmesi, kalp kası kanlanmasının gösterilmesi ve kalp içi şantların saptanması amacıyla kontrast maddeler boyalı ilaçlar kullanılabilmektedir.

kalp sağlığı muayene soruları kalp sağlığı tehlikeleri cmd kodları

Hasta Transözofageal ekokardiyografi işlemi öncesi nasıl hazırlanır? Tetkike saatlik açlık sonrası başlanır.

Sizinle iletişime geçmemiz için lütfen formu doldurun.

Şeker hastalarının doktorlarına danışması gereklidir. Alerji, astım, yüksek göz tansiyonu, yutma güçlüğü, burun tıkanıklığı gibi yakınmaları olan, yemek borusu ve mide ile ilgili sorunları olan hastaların bu durumları incelemeyi yapacak doktora haber vermeleri gereklidir. Ağız içinde, çıkabilen diş ve damak protezi varsa işlem öncesinde çıkarılmalıdır Transözofageal ekokardiyografi nasıl yapılır? TÖE yarı girişimsel bir incelemedir.

Doktorlar kalp damar sağlığınızı böyle inceliyor Kalp damar hastalıklarında kullanılan tanı yöntemleri hayati önem taşır.

İşlemden hemen önce, gerekli durumlarda damardan ilaç uygulanmasını sağlamak amacıyla damar yolu açılır. Öğürme refleksini bastırıp hastanın işleme uyumunu sağlamak amacıyla ağız ve yumuşak damak bölgesi yerel olarak anestezik bir sprey yardımıyla uyuşturulur.

Genel Tanıtım

İşlem ve hasta rahatlığı için damardan sakinleştirici ilaç yapılır. Tetkik sırasında hasta uyumunun sağlanamadığı durumlarda işlem mutlaka gerekiyorsa, anestezi doktorunun kontrolünde kalp-akciğer canlandırma koşullarında sakinleştirme yapılır. İşlemi yapacak olan kardiyolog tüpün nasıl yutulacağını anlatır.

Ağza, hastanın tüpü ısırmaması için bir ağızlık yerleştirilir. Jel ile kayganlaştırılmış TÖE probu yavaşça yemek borusundan ilerletilir.

Probu yutarkan, öğürtü ve bulantı olması normaldir, bu durum geçicidir; bu sırada burundan nefes alınıp verilir. Gerekli görülen kalp görüntüleri videoya kaydedilir ve resimleri alınır. İşlem bitiminde doktorunuz bulgular hakkında sizi bilgilendirecektir. İnceleme süresi ortalama dakikadır.

Beni Arayın

Ancak hazırlık zamanı ile bu süre dakikayı bulmaktadır. Kontrast madde boyalı ilaç uygulaması TÖE sırasında boyalı ilaç uygulanması gereken durumlarda farklı boyalı ilaçlar kullanılmaktadır. En çok tercih edilen yöntem, serum fizyolojik mayinin çalkalanmak suretiyle hava ile karıştırılarak damar yolundan uygulanması ile yapılmaktadır.

Bu uygulamanın herhangi bir yan etkisi yoktur.

kalp sağlığı muayene soruları sağlığı geliştirme hastalık önleme kalp

Kalp sağlığı muayene soruları bu işlem için kalp sağlığı muayene soruları üretilmiş farklı boyalı ilaçlar da kullanılmaktadır. Bu boyalı ilaçların çok nadir olarak alerjik yan etkileri görülebilmektedir. Transözofageal ekokardiyografi işlemi sonrasında dikkat edilecek hususlar Tetkikten iki saat sonraya kadar bir şey yenilip içilmemelidir.

Tetkik sırasında sakinleştirmek için kullanılan ilaçlar bir süre uyku hali ve sersemlik yapabileceği için bu durum tamamen düzelinceye kadar araç ve makine kullanılmamalıdır. Ayrıca 1 ya da 2 gün süreyle boğazda acıma ve his kaybı olabilir. Bu geçici bir durumdur ve tedavi gerektirmez.

TKD YAYINLARI

Transözofageal ekokardiyografiyle ilgili istenmeyen olaylar, riskler var mıdır? TÖE işlemi genel olarak güvenilir bir tetkik yöntemidir.

kalp sağlığı muayene soruları yüksek tansiyon için hangi ilaçlar etkilidir

Çok nadir olmakla birlikte aşağıda sıralanan istenmeyen kalp sağlığı muayene soruları etkiler ile karşılaşılabilir: Kanda oksijen azalması hipoksikan basıncında ani düşme veya yükselme, ani ritim bozulması, ağızdan çok hafif taze kan gelmesi, üst ve alt yemek borusunda daralma, yemek borusunda yüzeysel yaralanma, kalp yetersizliği durumunun geçici olarak kötüleşmesi ve çok nadiren de ölüm.