Sağ tarafta yüksek tansiyon


Tansiyon Nasıl Ölçülür?

KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Tansiyon nasıl ölçülür? Tansiyon, yani kan basıncının ölçülmesi, hipertansiyonun tanısının konulmasında ve takip edilmesinde çok önemlidir. Bunun için tansiyon aleti ve tansiyonu ölçmesini bilen bir kişi yeterlidir. Her sağlıklı insanın tansiyon ölçmesini bilmesi gerekmektedir.

sağlık kalp krizi

Öğrenmesi zor değildir. Kulaklık kullanılan cihazlarla yarım saatte öğrenilir, elektronik cihazlarla ise beş dakikada öğrenilir, tansiyon cihazlarını kullanmayı öğrendikten sonra aşağıdaki yazılarada dikkat edildiğinde tansiyon ölçülebilir. Tansiyon Hangi Koldan Ölçülür? Aslında her iki koldan da eşit ölçülür. Yarıya yakın kişi de her iki kol arasındaki ölçümde küçük bir fark olabilir.

İki kol arasındaki tansiyon farkı damar tıkanıklığı nedeni olabilir

Bu nedenle başlangıçta her iki koldan da ölçüm alınması gerekir. Daha sonra yüksek ölçülen koldan tansiyon ölçümü yapılmalıdır. Yüksek tansiyon doktorlarına çok sorulan soruların başında tansiyonu hangi cihazla ölçmek gelmektedir. Bu konuda önemli bir kavram kargaşası mevcuttur. Bu konuyla ilgili olmayan kişilerin yorumları, hastaların kafalarını karıştırmaktadır. Kan basıncı, yani tansiyon, iki türlü cihazla ölçülür: Kulaklıklı tansiyon cihazları ve elektronik yani dijital tansiyon ölçüm cihazları.

sonsuza kadar yüksek tansiyonu kaldırın

Bu iki cihaz grubunun da avantajları ve dezavantajları mevcuttur. Bunlar ilgili yazılarda anlatılmıştır. Hangi cihaz kullanılırsa kullanılsın, bazı noktalara dikkat edilmezse, her cihaz hatalı ölçüm yapar.

Yüksek Tansiyon Burun Kanamasına Neden Olabilir

Kan basıncı ölçümü sessiz, sakin bir ortamda yapılmalıdır, Ölçüm yapılmadan önce en az beş dakika istirahat edilmelidir, Son yarım saat içinde, çay, kahve, sigara içilmemiş olmalıdır, Kan basıncı ölçümü yapılırken, konuşulmamalı, hareket edilmemelidir, İlk muayenede mutlaka iki koldan ölçüm yapılmalıdır, Hasta serbest bir şekilde ve her iki ayağı da yere basacak şekilde oturmalıdır.

Bacak bacak üstüne atılmış bir pozisyonda tansiyon ölçümü yapılmamalıdır, Kol giysileri gevşek olmalıdır.

yüksek tansiyon ve okaliptüs

Üstten sıkan kol giysileri tansiyonun hatalı olarak yüksek ölçülmesine neden olabilir, Ölçüme başlamadan önce kol giysisi sıyrılmalı ve katlanmalı, kolun üst kısmı kalp hizasında olacak şekilde pozisyon verilmelidir, Eğer üst koldan ölçüm yapılacaksa kolun kalınlığına uygun manşon kullanılmalıdır.

Bunun için kol çevresi ölçülmeli, 33 santimden fazlaysa geniş manşon kullanılmalıdır. Kol çevresi, dirsek ile omuz başının tam ortasından ölçülmelidir, Tansiyon aletinin kolu saran kısmındaki işaret, bu atardamarın üzerine gelecek şekilde ve dirsek çukurunun 2 cm üstünden itibaren kola sıkı bir şekilde sarılmalıdır, Tansiyon aleti eğer cıvalıysa, manometre kolay görülebilecek bir yere konulmalı, aneroid yani havalı ise elde kolayca okunabilecek bir şekilde tutulmalıdır, Ölçüme başlamadan önce parmak ile kol damarının üzerine hafifçe basılmalı, koldaki sarılı kısım şişirilmelidir.

üst tıbbi kalp yetmezliği kliniği

Nabzın kaybolduğu noktaya kadar bu şişirme devam edilmeli ve nabzın kaybolduğu değer kaydedilmelidir. Bu kayıt yapıldıktan sağ tarafta yüksek tansiyon tansiyon aletinin hava kesesi söndürülerek, tamamen gevşemesi sağlanmalıdır, Dinleme aletinin, baş kısmı kolun iç kısmındaki atardamarın üzerine gelecek şekilde yerleştirilmelidir, Dinleme aleti kolun iç kısmına yerleştirildikten sonra şişirme işlemi tekrar yapılmalıdır.

yüksek tansiyon felce yol açar

Yalnız bu sağ tarafta yüksek tansiyon parmakla kaydedilen değerin puan üstüne kadar yapılmalıdır, Şişirme yüksek tansiyon ve egzersiz bisikleti gerçekleştirildikten sonra, hava çıkacak şekilde kolu saran kısım yavaş yavaş söndürülmelidir. Saniyede en fazla 2 mmHg olacak şekilde söndürme işlemi yapılmalıdır.

Daha hızlı veya yavaş söndürme yapılırsa tansiyon yanlış ölçülebilir, Söndürme işlemi yapılırken dinleme aletinden gelen seslere dikkat edilmelidir.

Tansiyon Nasıl Ölçülür?

İlk duyulan ses sırasında kaydedilen basınç, büyük tansiyonu gösterir. Sesler şiddetine ve niteliğine göre b fazda işitilir. Kaybolduğu noktada ölçülen basınç ise, küçük, yani diyastolik tansiyonu gösterir.

konjestif kalp yetmezliği olmayan yüksek tansiyon

Kulaklıklı cihaz ile ölçüme başlanmadan önce sık olarak deneme yapılıp, kulağın seslere alışması sağlanmalıdır. Elektronik cihazlarla ölçüm yapılırken, kullanma kılavuzu ayrıntılı okunmalı, burada anlatılan kurallara göre ölçüm yapılmalıdır.

SESSİZ KATİL HİPERTANSİYON! - (Yüksek Tansiyon Hakkında Her Şey) / 5 Dakikada Sağlık