Kanser sağlık kalp sigortası poliçesi. Tehlikeli Hastalıklar Sağlık Sigortası Nedir?


Kositaş Sigorta ile güvence altındasınız!

kanser sağlık kalp sigortası poliçesi

Grup Hayat Sigortası Şirket aktif çalışanları için yapılan, dünyanın her yerinde geçerli bu sigorta ile vefat, sakatlık gibi üzücü durumlar yaşanması halinde poliçede belirtilen teminat tutarı kadar ödeme yapılmasını sağlar. Kositaş Sigorta olarak teklif aşamasından itibaren, poliçe düzenleme ve takibine, tüm evrelerde müşterilerimizi sigorta şirketleri nezdinde tecrübelerimiz ve birikimimiz ışığında en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz.

Neleri Kapsar?

kanser sağlık kalp sigortası poliçesi

Vefat Vefat durumunda, sevdikleriniz kendilerine ödenecek para ile yaşam standartlarını devam ettirebilir. Bu teminata, deprem, sel, yer kayması gibi doğal afetler ve terör de dahildir. Sürekli Sakatlık Kaza sonucu bir sakatlık durumunda hayat standartlarınızı aynı şekilde devam ettirebilmenize katkı sağlar.

kanser sağlık kalp sigortası poliçesi

Ek Teminatlar Kanser Teminatı Sigorta süresi içinde Lösemi kronik lenfositik lösemi hariçlenf bezi kanseri ve Hodgkin hastalığı dahil olmak üzere, kontrolsüz büyüyerek ve habis hücrelerin yayılarak normal dokuların istilasına ve yıkımına yol açan bir veya daha fazla malign tümörün varlığının tespiti durumunda, poliçede belirtilen tutar ödenir. Tehlikeli Hastalıklar Poliçesi Kanser, kalp krizi, kalp kapak cerrahisi, aort cerrahisi, koroner arter by-pass graft cerrahisi, organ nakli, böbrek yetmezliği, koma, inme, körlük, ciddi yanıklar, multipl skleroz tanısı yapıldığı takdirde tazminat ödenir.

Ücretsiz Hizmetler ve Avantajlar.

kanser sağlık kalp sigortası poliçesi