Yaşlılarda yüksek tansiyon için ne kullanılabilir


Beyin kanaması olduğu zaman kafatası esnek olmayan bir yapı olduğu için beyin, içine dolan sıvının oluşturduğu basınç altında kalarak ezilir ve buna bağlı olarak farklı bulgular ortaya çıkar.

Genetik yapının önemi büyük olmakla birlikte, dengeli beslenen ve düzenli egzersiz yapan yaşlı kimselerin kalp ve damarlar yapılarının oldukça sağlıklı olduğu görülmektedir. Çok sayıda ileri yaşlı kimselere yapılan testlerde kalp performanslarının gençler düzeyinde olduğu görülmektedir.

Beynin içine olan kanama intraserebral kanama olarak adlandırılır. Bu tip kanamalar beynin içindeki küçük atardamarlardan biri yırtıldığı zaman beyin içine kanama şeklindedir.

Bu kanamalarda kanamanın görüldüğü bölgedeki beyin dokusu üzerine bası yaparak beynin o bölgesinin kontrol ettiği beden bölgesinde işlev bozuklukları oluştururlar.

Tansiyonum neden düşük? Kan basıncı tansiyon dolaşan kanın damarlarda yaptığı basınçtır ve yaşamımızın temel göstergelerinden biridir. Kan basıncı kalbin pompalama gücü ile oluşturulur ve bu sayede yaşamsal öneme sahip olan kanın bütün organlarımıza dağılması mümkün olur. Evimizde musluklardan akan suyun da belli bir basınca sahip olması gerektiği gibi kanın da tüm organlarımıza ulaşabilmesi için yeterli bir basınca sahip olması gerekir. Bu basınç ne çok az hipotansiyon ne de çok fazla hipertansiyon olmalıdır.

Beyin içine olan kanamaların en sık rastlanan nedeni kontrol edilemeyen yüksek tansiyondur. Yüksek tansiyonun küçük damarlar üzerindeki yıllarca var olan ve kontrol edilemeyen etkisiyle damarlar zayıflarken yırtılmaya da yatkın hale gelirler.

3 aşamada yüksek tansiyonda sakatlık verir mi

Bu tür beyin kanamalarından korunmanın en etkili yolu kan basıncını normal sınırlar içinde tutarak ani yükselmesini engellemektir. Beyin kanaması olduğunda bası etkisi olduğu için tanı konulurken hekimin yapacağı nörolojik muayenenin sonucunda bası yapan bir durumun olduğu anlaşılmaktadır.

Tansiyon nasıl yükseltilir? Düşük tansiyonun meydana gelmesinin nedenleri?

Muayene bulgularında ense sertliği, bedenin farklı bölgelerinde nörolojik bozuklukların bulunması ve göz dibi muayenesinde kanamanın görülmesi veya staz olması beyin kanaması tanısı koymaya büyük oranda yardımcı olur. Kanama nedeni olarak yüksek tansiyon değil de başka etkenler düşünülüyorsa ayırıcı tanıda beyin damarlarının anjiyografisi ile de anevrizmalar veya diğer damar bozuklukları gösterilebilir ve kanamanın yeri tam olarak saptanır.

Beyin kanamasının tedavisinin amacı; öncelikle hayatı kurtarmak ardından da en iyi yaşam kalitesiyle yaşatmak adına nörolojik hasar bulgularını düzeltmek, kanamanın sebebini ortadan kaldırmak ve istenmeyen durumların gelişmesini önlemektir.

Tansİyon, kan basıncının yani kanın atar damar duvarlarına yaptığı basınç anlamına gelmektedir.

Hasta komada ise öncelikle hastanın uygun pozisyonda yatırılması, hava yolunun açık tutulması, yaşam desteği sağlanması ve kafa içi basıncının azaltılması hedeflenmelidir. Eğer kişi komada değil de bilinci açıksa kesin yatak istirahati önerilir.

Bu aşamada kafa içi basıncını artıracak her türlü etkinlikten kaçınmak adına aşağıya doğru eğilmek, gerinmek, aniden pozisyon değiştirmek ve benzer şeyler yasaklanır.

Tansiyonu Düşürmenin Dört Doğal Yolu

Büyük abdestini yaparken ıkınma yoluyla kafa içi basıncının artmasının önlenmesi için de dışkı yumuşatıcıları ya da laksatifler kullanılabilir. Baş ağrısının giderilmesi için ağrı kesiciler ve anksiyolitikler gibi gerginlik azaltıcı ilaçlar kullanılabilir.

Kan basıncı çok yüksekse bunu düşürmek için uygun ilaçlar kullanılmalı ve hasta havale epilepsi nöbeti, sara geçiriyorsa bunların önlenmesi için uygun ilaçlar başlanmalıdır.

Vernyomasım yüksekse ne yapmalıyım?

Kan damarlarında spazm olmasını önlemek için de hekim ilaç kullanabilir. Cerrahi tedaviye kanama büyükse ve ağır nörolojik hasar oluşturmuşsa ihtiyaç duyulur.

Bu da ya kraniotomi yoluyla kafatası açılarak beyin içindeki kanamanın durdurulması ve yaşlılarda yüksek tansiyon için ne kullanılabilir sağlanarak bası ortadan kaldırılmalı varsa anevrizma klipsleme ameliyatı ile anevrizma kapatılmalı, ya da kasık atardamarlarından biri kullanılarak beynin içindeki damara endovasküler girişim ile müdahale edilmelidir.

Tansiyonum neden düşük?

Beyin kanamalarını önlemenin en etkili yolu kan basıncını kontrol altına almak ve normal sınırlar içinde tutmaktır. Bunun için verilen ilaçların düzgün kullanılması, gerekiyorsa fazla kiloların verilmesi ve düzenli olarak egzersiz yapılması önemlidir.

yüksek tansiyon için nasıl daha iyi olunur

Önemsenmeyen, zaman zaman yükselen tansiyonunuz beyin içi kanamaya yol açarak ölümünüze veya felç kalmanıza yol açabilir. Biz hekimler öncelikle koruyucu hekimliğe önem vererek sizlerin hastalıklardan uzak, sağlıklı olmasını sağlamalıyız.

Benim için 3 derece hipertansiyona karşı en etkili ilaç olan ayırıcı tanının iyi yapılması, vücudun bir bütün olarak düşünülüp değerlendirilmesi ve hastaların iyi bilinçlendirilmesidir.

yüksek tansiyon ve kalpten