Çömelme kalp sağlığı. Ameliyatla sağlıklı hayat sürülebiliyor...


çömelme kalp sağlığı

Siyanotik konjenital kalp hastalıkları içinde en sık görüleni olup, göreceli olarak prognozu en iyi olanıdır. Dört ana patolojiden oluşmaktadır şekil 1.

çömelme kalp sağlığı

Hastanın kliniğini ve prognozunu en fazla etkileyen pulmoner darlığın derecesidir 3- Sağ ventrikül hipertrofisi: Pulmoner darlığa ikincil olarak gelişir. Anatomik bir patoloji değildir. Şekil 1.

çömelme kalp sağlığı

Fallot tetralojisi diyagramatik görünüm TOF la birlikte diğer patolojilerde görülebilir. ASD ile birlikte olursa Fallot Pentalojisi adı verilir. Pulmoner stenozun derecesi klinik açıdan çok önemlidir.

Aorta kapağı interventriküler septal defektin hemen üzerinde ve sağa kaymış konumda dekstrapozisyon Pulmoner stenoz pulmoner kapak ve A. Şantın gelişmesinde temel rol oynayan iki etmen ventriküler septal defekt VSD ve pulmoner stenozdur. Pulmoner stenoz sağ ventriküldeki basıncı arttırır ve VSD aracılığıyla kanın sol ventriküle geçişini sağlar, bunun sonucunda akciğere uğramayan oksijenden fakir kan genel dolaşıma katılır ve siyanoz açığa çıkar. Siyanozun insan vücudunda soluk ve mora yakın ten rengi olarak kendini göstermesi sonucu doğuştan siyanotik kalp hastalığı bulunan bebeklere geçmişte mavi bebekoluşan tabloya da mavi bebek sendromu ismi verilmiştir.

Pulmoner atrezi, ciddi sağ ventrikül çıkım yolu darlığı doğumdan itibaren varsa ve duktus arteriyozus bir süre sonra kapanmış ise siyanoz daha ağırdır. Şant başlangıçta sağdan soladır ve siyonoz ile hematokritte yükselmeye neden olur.

Diğerleri; sıklığına göre pulmoner atrezi 5,8pulmoner stenoz 3,8triküspit atrezisi 3,6atriyoventriküler septal defekt 3,3büyük damar tarnspozisyonu 2,6fallot tetralojisi 2,6ASD 2,3hipoplastik sol kalp 1,8aort koarktasyonudur 1,4. Büyük arter transpozisyonu BATaort stenozu ve triküspit atrezisi TAerkeklerde sık görülmektedir. Down sendromlu çocuklarda görülen atriyoventiküler kanal defektleri ise kızlarda sıkdır. Etyoloji Gebelikte ilk üç ayda geçirilen maternal rubella başta olmak üzere yine ilk üç ayda geçirilen çeşitli viral hastalıklar, radyasyon, hipoksi, değişik ilaçlar, alkol, bazı vitamin eksiklikleri ve fazlalıkları etyolojide rol oynayan faktörler arasındadır.

Büyük çocuklarda pulmoner kan akımını artırma yolu çömelme hareketidir. Böylece sistemik direnç artırılarak sağ-sol şant azaltılır, dolayısiyle pulmoner akım artırılır.

Doğumsal kalp hastalıklarının 5 önemli belirtisi

Tedavi edilmeyen olgularda paradoks emboli, serebral veya pulmoner tromboz ve subakut bakteriyel endokardit komplikasyonları görülebilir. Fizyopatoloji; Sağ ventrikül çıkış yolu dardır.

çömelme kalp sağlığı

Bu nedenle çömelme kalp sağlığı normalden daha az kan gider. Sağ ventrikül basıncı PS nedeniyle sol ventriküle eşit veya daha yüksektir. Sistemik venlerden gelen kanın bir kısmı, pulmoner darlık nedeniyle pulmoner arter yerine VSD yolu ile sistemik dolaşıma geçer.

  1. Hipovolemik hiponatremi tedavi kılavuzları
  2. Yüksek tansiyon ve omurga
  3. Doğumsal kalp hastalıklarının 5 önemli belirtisi
  4. A Yazı Tipi Çocuktur, oynar da yorulur da… Ama yorulma, bazen tehlikeli hastalıkların habercisi olabiliyor!

Pulmoner stenoz ne kadar ağır ise sağdan sola şant o kadar fazla, siyanoz ve diğer klinik bulgular o kadar belirgindir. PS çok ağırsa yaşamın sürdürülmesi için pulmoner kanlanma ancak PDA veya kollateraller gelişmesine bağlıdır.

Bunda hastanın klinik bulguları çok hafiftir. Bazı yazarlar buna Pentaloji de demektedir.

çömelme kalp sağlığı

İki yaş üzeri siyanotik her dört hastanın üçü FT dir.