Bakım sağlık kalp kişiselleştirilmiş plan nakli


yetişkinler için kalp sağlığı eğitimi

Kalan Karakter Sayısı: Hastanemizde aldığınız hizmetin kalitesini daha da yükseltmek için görüşlerinize, önerilerinize ve eleştirilerinize kulak veriyoruz. Bunun için aşağıdaki kişisel bilgilerinizi, istek, görüş veya şikayetlerinizi ve aşağıda yazılı muvafakat beyanlarını bize göndermeniz yeterli olacaktır.

kalp atış hızı monitörü ve erkek sağlığı

Hastanemize vereceğiniz kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlışların düzeltilmesini isteme, mevzuat çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, taleplerinizin aktarım yapılan kişilere bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz sonucu aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı işlemelerden doğan zararını tazmin etme haklarınız bulunmaktadır.

Hastanemizin veri sorumlusu Başhekimiz Dr. Kişisel verileriniz sadece aşağıdaki muvafakat beyanlarında yazılı işlemler için kullanılacak ve bu işlemlerin yapılması için görevli kişi ve kuruluşlara aktarılacaktır. C kimlik numaranız hiçbir şekilde hiçbir kuruluşa aktarılmayacaktır.

kardiyak aritmi belirtileri

Bu kişisel verileriniz web sitemize yapacağınız beyan usulüyle kişisel verilerin korunması mevzuatına göre toplanmaktadır. Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kayıt işlemleri sırasında verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin, Özel Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi ve Özel Anadolu Sağlık Ataşehir Tıp Merkezi tarafından gerek muayene, randevu ve tedavimle ilgili olarak, gerekse sağlıkla ilgili her türlü bilgilendirme, tanıtım, açılış, davet ve etkinlik hatırlatmaları ile iletişim çalışmaları kapsamında işlenmesine muvafakat ediyor ve onay veriyorum.

telefonla tansiyon ölçümü

Ticari Elektronik İleti: Özel Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi ve Özel Anadolu Sağlık Ataşehir Tıp Merkezi tarafından sağlıkla ilgili her türlü bilgilendirme, tanıtım, açılış, davet ve etkinlik hatırlatmaları ile iletişim çalışmaları için tarafıma Ticari Elektronik İleti gönderilmesini kabul ediyorum.

E-posta Mesajı Gönder VIP Odalar Odaya giriş yapmanızın ardından, hemşireniz ve kat hasta danışmanınız tarafından, odanın ve odada bulunan eşyaların tanıtımı yapılarak, eşyaların nasıl kullanılacağı gösterilecektir.

Palyatif Bakım Nasıl Alınır?

Odalarda enfeksiyon kontrolü ve güvenliğiniz açısından lütfen yiyecek bulundurmamaya özen gösterin. Buzdolabını, içecekleriniz için kullanabilirsiniz.

kadının kalp günü sağlık fuarı

VIP bakım sağlık kalp kişiselleştirilmiş plan nakli sizi neler bekliyor?