4.000 Kalp Sağlığı Eğitim Bursu


Ayrıntılı bilgi için www.

4.000 Kalp Sağlığı Eğitim Bursu

TKD-Novartis Özgün Klinik Araştırma Tasarım Ödülü Kardiyovasküler tıpta ARB ve statin kullanımı ile ilişkili, titiz ve özenli bir yöntemle planlanmış, özgün, önemli yenilik getiren ve herhangi bir yerde yayınlanmamış nitelikte olan çalışmalarıyla araştırmacılarımız bu yarışmaya katılmışlardır.

Şimdiye dek bu ödül Kırgızistan'dan dört genç kardiyologa verildi.

4.000 Kalp Sağlığı Eğitim Bursu

TKD Prof. Muzaffer Esat Güçhan ve Prof.

4.000 Kalp Sağlığı Eğitim Bursu

Remzi Özcan'ın isimleri verilerek; bu değerli önderlerimizin anılarının ölümsüzleştirilmesi ve onların ortaya koydukları unutulmaz bilim insanı ve hekim kimlikleriyle genç kuşaklara örnek olmalarının sağlanması amaçlanmıştır. Başvuranlar arasından jürinin seçtiği birinci ve ikinciye verilecek bu ödüller yılı için birincilik ödülü 5.

4.000 Kalp Sağlığı Eğitim Bursu

Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülleri Uluslararası yayınları teşvik etmek amacıyla bilimsel değeri yüksek uluslararası belirli dergilerde yayınlanan çalışmalara verilen ödüllerdir. Ödülden yararlanmak isteyenler Türk Kardiyoloji Derneğinin Uluslararası Yayınları Teşvik Programı Uygulama Esasları'nda belirtilen koşulları sağladıklarını belirten yazı ve yayın örneği ile Dernek Genel Sekreterliğine başvururlar.

4.000 Kalp Sağlığı Eğitim Bursu

Günümüze dek araştırmacılarımız 1.