Hipertansiyon algısının etkisi


Hipertansiyon Hangi Organları Etkiler?

Hipertansif yaşlıların hipertansiyon algıları ve kontrollerine ilişkin davranışları Öz: Amaç: Araştırma, hipertansif yaşlıların hipertansiyon algıları ile durumlarına ilişkin kontrole gitme davranışlarını ve etkileyen faktörleri tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma hipertansif hastayla yürütülmüştür.

Turk Kardiyol Dern Ars ;47 6 — Ekim M.

Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formuyla yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. İstatistiksel değerlendirmelerde yüzde, ortalama ve ki-kare testi kullanılmıştır. Sonuç: Yaşlıların büyük çoğunluğu hipertansiyonu tehlikeli olarak algılamalarına rağmen düzenli kontrole gitmemekte, yalnızca sağlık durumu hipertansiyon algısının etkisi sağlık kuruluşuna gitmektedir.

yüksek tansiyon durumunda boyun için egzersizler yüksek tansiyon gazeteleri

Anahtar Kelimeler: Hypertension perception and control behaviors of hypertensive elderly Öz: Objective: The aim of this study was to determine hypertension perception and the behaviors relation to their status and the factors affecting in hypertensive elderly. Material and Methods: The study was descriptive and the population was 65 years old and older living in a city center in the Eastern Black Sea Region.

kan basıncı eşiği düşükse vücudun yüksek tansiyonunun karmaşık bir muayenesi

Data were obtained in by questionnaire form prepared by researchers by face to face interview method. The data were evaluated by percentage, mean and chi-square test.

Özlem Esen, hipertansiyonun kişinin zihinsel, düşünce ve algı kabiliyetini etkileyebildiğini, alzaymır ve demans gelişimini tetiklediğini söyledi. Andaç Hongur Özlem Esen, 21 Eylül Dünya Alzaymır Günü kapsamında, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, hipertansiyonu anlamanın yönteminin düzenli olarak ölçmek olduğunu dile getirerek, yüksek tansiyonun bazı belirtilerini "baş ağrısı", "dikkat kaybı", "konsantrasyon eksikliği" ve "bulanık görme" şeklinde sıraladı. Normal tansiyon değerinin olduğuna değinen Esen, "Bunun üzerindeki her değer yükselmeye işaret ediyor veya bir yüksek tansiyon gidişatını belirliyor olabilir. Özellikle yüksek tansiyon, beyin hipertansiyon algısının etkisi gibi aile hikayesi olan kişilerin daha erken kontrol yaptırmalarını tavsiye ediyoruz.

Results: The mean age of the participants was As the age of the patients increases the perception of hypertension is dangerous. Conclusion: Although the majority of the elderly perceive hypertension as dangerous, they do not go to regular control and only go to the health facility when their health deteriorates.

Anahtar Kelimeler:.

hipo ve hipertansiyon nedenleri Kalp Sağlığı Enstitüsünün itibarı