Yüksek tansiyon kronik hastalık vergi indirimi, Bakanlık Bağlantıları


Kronik hastalığı olan işçilerin Covid sürecinin esnetilmesiyle birlikte, artık işe davet edilmeleri gerektiğini düşünen işverenler, hangi hastalığa sahip olanları işe davet edecekleri ya da hiç işe davet etmemeleri halinde, nasıl bir yol izleyecekleri bazı tereddütlere yol açmıştır.

yüksek tansiyon ilaçları her zaman yüksek tansiyon 2 derece 1 risk nedir

Nitekim sadece diyabet hastası ya da yüksek tansiyon hastası olan bir işçinin işe davet edilmesi halinde, ileride işyerinde ya da işyeri dışında Covid salgın hastalığına tutulması halinde, işverenin hukuki ve cezai sorumluluğu riski gündeme gelmiştir. Covid salgın hastalığının SGK tarafından iş kazası ya da meslek hastalığı olarak kabul edilmemesine rağmen özellikle işyerinde Covid hastalığına yakalandığı ispat edilen işçi bakımından işveren kusuru aranacak ve işveren hukuki ve cezai açıdan sorumlu tutulabilecektir.

Ancak işverenin bu konuda sorumlu olabilmesi için fiil ile sonuç arasında bulunması gereken uygun illiyet bağının varlığı aranacaktır.

Kronik Hastalığı Olan İşçinin İşe Davetinde İşverenin Hukuki Sorumluluğu?

Yani kronik hastalığı olan işçinin Covid hastalığına işyerinde tutulması, işyerinde alınması gereken tedbirlerin alınmaması sonucu ortaya çıkmışsa, işveren kusuru sebebiyle hukuki ve cezai açıdan sorumlu tutulabilecektir. Velev ki, Covid salgın hastalığı SGK tarafından iş kazası ya da meslek hastalığı olarak kabul edilmemiş olsun.

hava kirliliği ve kalp sağlığı gençler için kalp sağlığı farkındalık faaliyetleri

Covid salgın hastalığı SGK tarafından hastalık olarak kabul edilse dahi, işveren kusuruna dayanan zararlandırıcı olayda işverenin hukuki ve cezai sorumluluğundan bahsetmek mümkün olabilecektir. Sonuç olarak, kronik hastalığı olan ve bu süreçte işe davet yüksek tansiyon kronik hastalık vergi indirimi işçinin Covid hastalığına yakalanması durumunda, işverenin hukuken sorumlu tutulabilmesi için fiil ile sonuç arasında uygun illiyet bağının varlığı gerekir.

Şeker hastalarında diyabetik ayak yarası riski yüksek! Şeker hastası iyi tedavi olur, iyi bir takip içinde yaşamına devam ederse akranlarına göre en az 10 yıl fazla yaşayabilir. İndirimli sıfır araç alabiliyormu. Engelli vergi indiriminin, çalışanın ya da çalışanın eşi veya çocuklarının engelli olması durumunda vergi avantajı sağlayan bir hak olduğu biliniyor. Eğer vergi indirim belgesi alınabiliyorsa yüzde 40 oranındaki engellilik raporu da kabul edilmektedir.

Özel hukukta sözleşme ilişkilerinde veya haksız fiillerde borçlunun ya da failin sorumluluğu belirlenirken fiil ile sonuç yüksek tansiyon kronik hastalık vergi indirimi bulunması gereken uygun illiyet bağı kurulamaz ya da kesilir ise, borçlu ya da fail sonuçtan sorumlu tutulamaz.

Çünkü yapılan iş ile kaza arasında uygun illiyet bağının kurulabildiği hallerde, söz konusu olan işverenin sorumluluğu, anılan illiyet bağının kesildiği taktirde ortadan kalkar.

Vergi indirimi tansiyon

Kendisinden beklenen özeni gereği gibi yerine getiren bir işvereni, işyeriyle uzaktan, yakından ilgisi bulunmayan mücbir sebeplerle kusuru olmadığı halde, sorumlu tutmak adalet ve hakkaniyetle bağdaşmaz.

Nitekim, Covid hastalığına tutulan işçinin bu hastalığa işyerinde yalandığını ispat etmesi gerekir ki, fiil ile sonuç arasında uygun illiyet bağı kurulmuş olsun.

yüksek tansiyon ile basmak mümkün mü yaşayan sağlıklı basınç hipertansiyonu

Bununla birlikte, işveren işyerinde her türlü tedbiri almasına rahim hipertansiyonu işçinin tedbirsizliği ve dikkatsizliği ve ağır kusuru ya da üçüncü kişilerin ağır kusuru nedeniyle bu hastalığa yakalanmış olması durumunda, illiyet bağı kesileceği için işveren sorumluluğundan bahsetmek mümkün olmayacaktır.

İnciroğlu Danışmanlık, Denetim ve Eğitim Hizmetleri şirketinin kurucusu olan İNCİROĞLU, özel sektöre yönelik iş hukuku, sendikalar ve toplu iş sözleşmesi hukuku, sosyal güvenlik hukuku ve yabancı çalışma hukuku alanlarında danışmanlık, denetim ve eğitim hizmetleri vermektedir. Muhtelif dergi ve gazetelerde iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği hukuku ve sendikalar ve toplu iş sözleşmesi hukuku ile ilgili makaleleri, çeşitli üniversitelerde, kongre ve konferanslarda sunduğu bildirileri ve yayımlanmış yedi adet kitabı bulunan İNCİROĞLU, evli ve üç çocuk babasıdır.

  • Bunlar: Çalışma kayıp oranının yüzde 60 ve üzerinde olması.
  • Engellilik Oranları Nasıl Hesaplanıyor?

Baskı, İstanbulLegal Yayıncılık. Baskı, İstanbul Legal Yayıncılık.

kalp sağlığı için fındık yüksek tansiyon belirtileri nelerdir

Çalışma Hayatında Esnek Çalışma Uygulamaları, 2. Blog yazıları, hakemli makale formatında olmayıp bilgi verme amaçlıdır. Kesinlikle hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliğinde değildir. Legal Yayıncılık A.