Kalp sağlığı ölçeği, Çocuklar İçin Kalp Sağlığı Tutum Ölçeği


Özet: Amaç: Araştırma kalp yetersizlikli hastalarda yaşam kalitesi ve umutsuzluk düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Materyal ve Metot: Araştırma tanımlayıcı ve ilişkisel olarak, Nisan Ekim tarihleri arasında yürütüldü.

Turk Kardiyol Dern Arş ;37 8 — Tekin G, Tekin A. Kararlı koroner arter hastalığında güncel ilaç tedavisi. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi ;24 4 — Koroner arter hastalığı Gazi Tıp Dergisi ;17 1 :1— İnangil D, Şendir M. Koroner arter hastalarının sağlık davranışlarının geliştirilmesinde hemşirenin rolü.

kalp sağlığı ölçeği yüksek tansiyon hakkında konuşmak

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. Kardiyovasküler Hastalıklar El Kitabı.

Kalp yetersizlikli hastalarda yaşam kalitesi ve umutsuzluk düzeylerinin belirlenmesi

Kalp sağlığı ölçeği Erol Ç, Atalar E, editors. Ankara: Güneş Tıp Kitapevleri;p.

kalp sağlığı ölçeği kalp şehir sağlık ocağı

Türen S, Efil S. Akut koroner sendromlar ve hemşirelik yönetimi. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi ;18 2 — Sevinç S. Yaşamsal karar: Akut miyokard infarktüsünde semptom algısı.

  • Kalp sağlığı için optimal kardiyo
  • Akut koroner sendromlu hastalarda yaşam kalitesi:EQ-5D ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması
  • Koroner Arter Hastalarında Kalp Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlama Çalışması | TR Dizin
  • Çocuklar İçin Kalp Sağlığı Tutum Ölçeği | TOAD

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi ;— Kasapoğlu ES, Enç N. Koroner arter hastaları için bir rehber. Journal of Cardiovascular Nursing ;8 15 :1—7.

Çocuklar İçin Kalp Sağlığı Tutum Ölçeği

Özpancar N, Fesci H. Hipertansiyon ve yaşam kalitesi. Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi ;8 4 :1— Arat Özkan A. Akut koroner sendromlar: epidemiyoloji.

kalp sağlığı ölçeği kalp sağlığı merkezleri çevrimiçi kolesterol oranı

Türk Kardiyol Dern Arş ;41 Suppl 1 :1—3. Akçay Fırat F, Dedeli Ö. Miyokart infarktüsü geçiren hastalarda umutsuzluk ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. Journal of Cardiovascular Nursing ;7 14 — Tok Yıldız F, Kaşıkçı M. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi ;7 3 — Kronik hastalıklarda yaşam kalitesine genel bakış.

If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE. From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly and it resides at Turkocagi cad. No, Balgat Ankara.

Tavşancıl E. Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; Validation of a new core health-related quality of life questionnaire for patients with ischemic heart disease.

Kalp gerçekten kırılır mı?

Eur J Prev Cardiol ;21 1 — Development and validation of a kalp sağlığı ölçeği measure of health status for individuals with acute myocardial infarction: the myocardial infarction dimensional assessment scale MIDAS. Qual Life Res ;11 6 — The validity and reliability of the Turkish version of the MacNew Heart Disease Questionnaire in patients with angina. J Eval Clin Pract ;14 2 — Esin MN. Hemşirelikte Araştırma: Süreç, Uygulama ve Kritik.

  1. Kalp Yetersizliği Güçlendirme Ölçeği'nin Geçerlilik ve Güvenirliliği | Article | Türkiye Klinikleri
  2. Tüm öğe kaydını göster Özet Bu araştırmanın amacı akut koroner sendromlu hastalarda yaşam kalitesini ölçmek için EQ-5D genel yaşam kalitesi ölçeğinin Türkçe versiyonunun kullanılıp kullanılamayacağını belirlemek ve akut koroner sendromlu hastalarda yaşam kalitesini klinik-sosyodemografik özelliklere göre incelemektir.
  3. Kalp sağlığı işleri
  4. Kronik Kalp Yetersizliği Hastalarının İlaca Diyete Uyumları ve Yaşam Kaliteleri
  5. Tüm öğe kaydını göster Künye Demirci, T.
  6. Его, пожалуй, могли бы спасти в стране с высокоразвитой медициной, но в Испании у него нет никаких шансов.

İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; Aksayan S, Gözüm S. Kültürlerarası ölçek uyarlaması için rehber I: ölçek uyarlama aşamaları ve dil uyarlaması. Hemşirelik Araştırma Dergisi ;4 1 :9— Özdamar K. Açıklayıcı Faktör Analizi.

kalp sağlığı ölçeği yüksek tansiyonda protein

In: Özdamar K. Eskişehir: Nisan Kitabevi;