Renovasküler hipertansiyon oluşur


A- DOÇ. İnsanlarda buna renal vasküler tıkanma denmesine rağmen, sıklıkla gördüğümüz ve tedavi ettiğimiz bir hastalık, tamamen tıkanmadan ziyade renal damarların daralmasıdır.

Bunun nedeni böbreklerinizin kan damarlarındaki bir hastalıktır. Kalp atardamarlar yoluyla vücuda kan pompalar. Tüm organların yeterince kanla beslenmesi için atardamarlardaki basınç yeterince yüksek almalıdır.

Buna renal arter atardamar stenozu darlığı denir. Birçok arteriyel hastalıkta olduğu gibi, atardamarların daralması veya tıkanması ateroskleroz nedeniyle oluşur. Bu birikim veya daralma bazen problem yaratmaz ve tedavi gerektirmez.

Hastalıklar

Bazı durumlarda, tedavi gereklidir. Cerrahi olarak düzeltilebilen renovasküler hipertansiyon oluşur nedenleri arasında erişkinlerde birinci, çocuklarda aort koarktasyonundan ana atar damarda doğuştan darlık sonra ikinci sırada yer alır.

jimnastikten hipertansiyon videosu kalp sağlığı belgeseli

Tedavi edilmediği zaman böbrek arterlerindeki darlıklar böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, retinopati gözün ağ tabakasının kalıcı hasarı ve beyin kanamalarıyla sonuçlanabilir.

Renovasküler hastalık 25 yaş altında ve 45 yaş üzerinde sıktır.

Bu hastaların neredeyse tamamında hipertansiyon gelişir. Hipertansiyon damarları etkileyen bir hastalıktır. Öncelikle kalp ve beyin gibi organlarda etkilerini gösterirken böbrekleri de hedef organ olarak seçebilmektedir. Böbrek yetmezliğinin hipertansiyona, hipertansiyon da böbrek yetmezliğine sebep olduğuna dikkat çeken Medicana Kadıköy Hastanesi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Ziya Mocan; ülkemizde sekonder hipertansiyonun en sık sebebi kronik böbrek hastalığı iken hipertansiyon, son dönem böbrek yetmezliğinin en sık sebepleri arasında olduğunu belirtti.

Karın ya da böbrek üzerinde duyulan üfürüm, ileri derecede retinopati, periferik damar hastalığı, ailede hipertansiyon hikayesi bulunmaması, hipertansiyonun yakın hipertansiyon tedavisinde sartanlar ortaya çıkması 30 yaştan önce 55 yaştan sonrapotasyum düşüklüğü ve yüksek üre gibi metabolik bozukluklar renal arter stenozunu düşündürür.

Böbrek arterlerindeki kan akım hızları ve renovasküler hipertansiyon oluşur darlıkların yerleri tespit edilebilir. Manyetik rezonans görüntüleme ve bilgisayarlı tomografi ile böbrek arterlerinin yapısı gösterilebilir.

yüksek tansiyon için bir grup organize etmek mümkün mü yüksek tansiyon için sauna

Renal anjiografi standart tanısal tetkiktir. Kasık atar damarından girilerek böbrek arterlerinin boyalı haritalanmasıdır. Kendine özgü bazı riskleri getirmekle beraber aynı zamanda tedavi imkanı da sunması en büyük avantajıdır. Ancak bütün bu imkanlara rağmen tedavi sonrası hastanın kan basıncı cevabını önceden gösterebilecek bir test bulunmamaktadır.

Hipertansiyon Nedir?

TEDAVİ İlaç tedavisi: Yeni ilaçların kullanıma girmesi ile artık daha etkili kan basıncı kontrolü sağlanabilmekte ancak ilaçlar vasıtasıyla hastalığın nedeni tedavi edilememektedir. Kalsiyum antagonistleri ve anjiotensin reseptör antagonistleri sıklıkla kullanılan ilaçlardır.

Kan basıncının kontrolsüz düşürülmesi böbrek kan akımını azaltmak suretiyle böbrek yetmezliğini hızlandırabilir.

hirudoterapi ve yüksek tansiyon incelemeleri forumu Varisli damarlar ile yüksek tansiyon arasında bir bağlantı vardır.

Aterosklerozun kontrolüne yönelik önlemler ve lipid düşürücü ilaçlar da gerekli durumlarda tedaviye eklenir. Perkütan transluminal renal anjioplasti ve stentleme: Kasık atar damarından ilerletilen bir balon kateter vasıtasıyla böbrek arterindeki darlığın genişletilmesi yöntemidir.

Balon ile darlığın genişletilmesi sonrası, damarın stentlenmesi tel kafes artık bu tedavinin standart bir parçası olmuş ve başarısının artmasında büyük rol oynamıştır.

Renovasküler hipertansiyon

Bir senelik izlemlerde stentleme sonrası tekrar darlık gelişme oranı yüzde olarak bildirilmektedir. Kan basıncı kontrolünü kolaylaştırmakla beraber kateter tedavisinin böbrek fonksiyonları üzerine fazla etkisi gösterilememiştir.

Görme ile ilgili problemler İdrarda kan varlığı Hipertansiyon ile birlikte bu tarz belirtilerin ortaya çıkması sağlık kuruluşlarına başvurularak tedavi alınmasını gerektiren ve beklenmesi halinde daha büyük sorunların gelişebileceğine dair uyarıcı özellik taşıyan belirtiler olması nedeniyle önem arz ederler.

Cerrahi tedavi: Renovasküler hastalıkta standart cerrahi tedavi şekli aortorenal bypass, yani karın ana atar damarı ile sağlam böbrek arteri arasına bir damar vasıtasıyla köprüleme ameliyatıdır. Teknik olarak karnın yan tarafından yapılan kesi ile böbrek damarı ve karın ana atar damarına ulaşılır.

Hipertansiyon Neden Olur?

Köprüleme için en sık hastanın kendi bacağından alınan toplardamar ya da sentetik damar kullanılabilir. Hipertansiyonu başlayalı çok zaman geçmemiş genç hastalar cerrahiden en çok fayda gören hastalardır.

Yapılan çalışmalarda ameliyat sonrası anjiografilerde ven greftlerinde yüzde 8 civarında önemli darlık tespit edilmiştir.

Hipertansiyon İlaçlarını Bırakırsak Ne Olur? |HİPERTANSİYONUN 7 KOMPLİKASYONU